moneta logo
logo aisis

Když rozumíte svým penězům, NIKDO VÁS JEN TAK NENAPÁLÍ

UMĚT ČÍST A PSÁT SE U NÁS POVAŽUJE ZA SAMOZŘEJMOST. KAŽDÝ SE TO PŘECE NAUČÍ NEJPOZDĚJI VE ŠKOLE. TO ALE NEPLATÍ PRO JINÉ DOVEDNOSTI NUTNÉ PRO ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI. MEZI NĚ PATŘÍ NAPŘÍKLAD UMĚNÍ HOSPODAŘIT S PENĚZI. ŘADĚ LIDÍ TO VŠAK MOC NEJDE. POTVRZUJE TO ROSTOUCÍ ZADLUŽENOST ČECHŮ, DESÍTKY TISÍC OSOBNÍCH BANKROTŮ I PRŮZKUMY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI.

Problémovým dlužníkem se nikdy nestanu, říká si nejspíš každý.
A podobné to ostatně bylo i v případě manželů Proškových, kteří s dvěma dětmi bydlí na typickém pražském sídlišti. Oba se slušnou prácí, ale nevydělávali „majlant“. Každý měsíc jim stačil plat tak akorát na to, aby zaplatili všechny nutné výdaje a ještě jim trochu zbylo. Pan Prošek si časem postupně pořídil několik „výhodných” kreditních karet, aby měl i na nečekané větší výdaje, jako byla nová televize místo té porouchané staré, mobilní telefony pro děti nebo i last minute dovolená do Řecka. V poslední době k tomu přidal ještě leasing na lepší auto a pár půjček na drobné domácí spotřebiče. Se splácením problém Proškovi až do letoška neměli. Jakmile ale firmu, kde pracoval pan Prošek, koupila jiná, která začala reorganizovat, a do toho jeho manželka dlouhodobě onemocněla, vše se změnilo. Platit pravidelné splátky půjček a kreditek v celkové sumě několika set tisíc korun najednou začalo být složitější a ještě hůře to vypadalo do budoucna, pokud by pana Proška opravdu propustili. Na poslední chvíli tak Proškovy před největšími problémy „zachránila“ až konzultace v poradně ve finanční tísni, kde jim doporučili, jak se s dluhy důstojně vypořádat.

Finanční gramotnost není samozřejmá

V takovýchto poradnách znají desítky, či spíše stovky rodin, které si pořídily nevýhodné finanční produkty nebo špatně odhadly možnosti svého rozpočtu. Stále totiž mezi lidmi panují předsudky, že zajímat se o finanční otázky a produkty je složité, nezajímavé a nudné a navíc to stojí příliš mnoho času. Tvrdí to ostatně někdy i lidé s ekonomickým vzděláním z vysoké školy.
Ani takové vzdělání vám totiž nezajistí, že se na trhu finančních produktů dobře orientujete a nenecháte se napálit.
Typickým příkladem je například analytik R. D. z jedné nadnárodní finanční instituce. V práci sice řeší desítky milionů, ale čas od času musí něco urychleně vyřídit v bance i ohledně svých peněz.
Obvykle ale nakonec dopadne jak sedláci u Chlumce. Nedávno se kupříkladu snažil zrušit opravdu mizerně nastavené staré životní pojištění a nadbytečnou kreditní kartu. A výsledek? V obou bankovních domech byli natolik „šikovní“, že nakonec odešel se stejným nevýhodným, ale navýšeným životním pojištěním a s novou kreditní kartou.

Proč má smysl se finančně vzdělávat

Pro někoho to může být nepochopitelné, ale podle oslovených finančních poradců je případ pana R. D. docela klasický. Lidé jsou totiž až příliš pohodlní a líní cokoliv podrobně zkoumat a případně měnit. Na mnoze přitom jde jen o pár minut čtení parametrů a podmínek pro poskytnutí produktu nebo služby. A to je přitom jednou ze zásad finanční vzdělanosti, tedy finanční gramotnosti, která vás navíc kromě času nic nestojí.
To, že je nutné si produktové listy, informace a podmínky k pojistkám a různým typům účtů a platebních karet před podpisem jakékoliv smlouvy prostudovat, se totiž u nás učí už i na základní škole. I ve školních lavicích ale otázky smluv, spoření, investic a zodpovědného zadlužování náleží k těm pro žáky nejobtížnějším, jak potvrzují výsledky průzkumu mezi učiteli základních škol zapojených do projektu Rozumíme penězům.

Neúprosné statistiky aneb Zadluženo je čím dál více Čechů

Fakt, že u nás vyrůstá nová generace, která se už podvodníkům a nevýhodným finančním produktům bude umět vyhnout, je veskrze pozitivní věc. V dospělé populaci ale řada lidí s otázkami kolem financí nicméně stále bojuje, jak potvrzují i aktuální čísla z trhu.
Podle statistik České národní banky (ČNB) k poslednímu březnovému dni letošního roku stoupla zadluženost českých domácností jen u bank a finančních institucí od února o 1,4 miliardy korun na současných 1,24 bilionu korun. Ve srovnání se situací před rokem to je celkem o 34,1 miliardy korun více. S tím, jak se předlužuje obyvatelstvo, rostou podle údajů České bankovní asociace (ČBA) i nesplacené dluhy a narůstají počty exekucí na majetek fyzických osob. V roce 2014 se tak počet exekucí u nás zvýšil o více než 102 tisíc na téměř 879 tisíc případů. Alarmující nárůst exekucí se pak podle zástupců ČBA týká především seniorů.
Podle expertů z ČBA za těmito čísly stojí především fakt, že úroveň finanční gramotnosti, tedy orientace ve finančních produktech a v hospodaření s vlastními penězi, se v posledních deseti letech u dospělé části populace v České republice téměř nezlepšila.

Čemu nejvíce rozumíme

Za devět let, které uběhly od posledního výzkumu ČBA k finanční gramotnosti Čechů, se leccos u nás ale přece jen změnilo k lepšímu. Ze studie, kterou zpracovávalo SC&C pro ČBA například vy ply nulo, že banky se už snaží lépe vysvětlovat smlouvy, lidé si zvykli na internetové bankovnictví, správně odpovídali na otázku, co to je RPSN, a více jak polovina respondentů oslovených v tomto průzkumu si finan -ční plán správně představuje jako plánování osobních investic pro dosažení finanční rezervy pro případ, že by ztratili zaměstnání anebo onemocněli. Rezerva na hospodaření domácnosti pro horší časy má být ve výši alespoň 3 měsíců vašich příjmů, ideálně pak 6 měsíců.

A kde máme rezervy…

Zhruba 30 procent dotazovaných žádné úspory na horší časy ovšem nemá. Stejně jako v roce 2006 ani letos se nadpoloviční většina respondentů neorientuje v tom, co to je debetní karta či kontokorent.

Výuka financí do škol!

Školní finanční vzdělávání se stalo jedním z pilířů Národní strategie finančního vzdělávání a zahrnuje povinnou výuku na ZŠ a SŠ. Navzdory tomu, že se finanční vzdělávání u nás učí zatím jen několik let, čeští studenti už své schopnosti finanční gramotnosti obstojně prokázali v mezinárodním testu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kde si mezi ostatními národy vybojovali šesté místo. Ze studie OECD také vyplynulo, že finančně gramotní jsou především ti, kteří mají současně dobré výsledky i v matematice. Nejlepší výsledky pak zpravidla dosahují studenti, kteří sami reálně hospodaří se svými penězi. Důležité není peníze hromadit, ale vědět, co a jak si za ně můžete koupit a jak si je vlastně užít.

Půjčky a úvěry byste měli brát jen jako krajní možnost a základ pro smysluplné věci.

Parametry, které byste u půjček a spotřebitelských úvěrů měli sledovat

RPSN (= roční procentní sazba nákladů), Úroková sazba (roční = p.a.), Výše měsíční splátky , Akontace (tj. částka, kterou musíte na začátku zaplatit z vlastní kapsy), Počet splátek či počet měsíců splácení , Všechny poplatky (za sjednání, vedení úvěrového účtu, za mimořádnou splátku či za předčasné splacení), Částka, kterou celkově přeplatíte, Všechny přidružené pojistky – pojištění úvěru nebo pojištění proti neschopnosti splácet (a za jakých podmínek)

K čemu jsou poradny při finanční tísni

Služby jsou určeny zejména: těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod. V takovém případě se snažíme poradit spotřebitelům tak, aby si půjčovali chytře a obezřetně; nenabízíme však ani nedoporučujeme jakékoli finanční produkty; těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas; těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů. Zdroj: www.financnitisen.cz

Domov | 20.4.2015 | Rubrika: Finance | Strana: 96 | Autor: Věra Prémová | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...