moneta logo
logo aisis

Rozumíme penězům se zapojilo do Global Money Week 


Již brzy přijde do Česka sedmý ročník Global Money Week (GMW), který proběhne 20. až 26. března 2023 a vyvrcholí konferencí s názvem Kompetence pro finanční zdraví a to 31.  března 2023 v Kongresovém centru České národní banky, kde se budou prezentovat nejen závěrečná hodnocení kampaně, ale také zapojené organizace, mezi kterými je i AISIS se svým programem Rozumíme penězům.

Co je Global Money Week

Projekt GMW je celosvětová oslava povědomí o penězích, která se koná každý rok v březnu.  Jak se píše v tiskové zprávě Ministerstva financí, cílem této tradiční celosvětové kampaně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.

Global Money Week v Česku

V České republice je národním koordinátorem Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s.  Kampaň podporuje i ČNB s MŠMT. Do organizace kampaně se tentokrát zapojila také Nadace České spořitelny. Její nabídku a další informace najdete na webu www.silnejsidikyvzdelavani.cz. Do akce se mohou zapojit všechny organizace podporující finanční vzdělávání. Aktivity pak mohou využívat všechny školy a dětské domovy, které mají zájem se zapojit, podporovat finanční gramotnost své mládeže a využít přednášek, workshopů, projektových dnů, webinářů, setkání s podnikateli a odborníky z finanční praxe.

Hlavní téma Global Money Week v roce 2023

Letošní ročník se zaměřuje na kompetence pro finanční zdraví. Smyslem připravovaných aktivit je posílit zdravé finanční návyky, které pomáhají se správně finančně rozhodovat v každodenním životě.

Prezidentka a spoluzakladatelka EFPA ČR Marta Gellová uvádí v článku ČNB podporuje GMW, že „pro všechny, kdo se do GMW zapojí, budou k dispozici metodické materiály pro projektové dny na různá finanční témata, jako jsou rodinné finance, finanční cíle či základy investování, a tradičně budou do programu zařazeny také oblíbené soutěže finanční gramotnosti a simulační hry“.

Global Money Week a Rozumíme penězům

Ano, Rozumíme penězům se zapojuje do této osvěty tématu peněz a školy si mohou již dnes objednávat projektové dny nebo odborné přednášky. Projektové dny rozvíjejí nejen finanční gramotnost, ale pomáhají pochopit důležitost čtenářské gramotnosti a posilují kritické myšlení. Rozumíme penězům celoročně vzdělává nejen děti a mládež, ale i pedagogy a sociálně slabé skupiny. Inspirujeme a probouzíme zájem o peníze, hledáme atraktivní způsoby, jak se učit hrou, vážně i zábavně rozšiřujeme a posilujeme finanční kompetence.

Semináře Rozumíme penězům pro učitele

Nabídku seminářů a webinářů pro ředitele a učitele mateřských, základních a středních škol naleznete na webu naší mateřské společnosti AISIS – www.aisis.cz. Nově pro vás máme dva akreditované semináře pro ředitele a učitele II. stupně ZŠ a SŠ – Učení se finanční gramotnosti a Jak nechybovat v peněžní gramotnosti.

Semináře vám pomohou posílit finanční kompetence, poskytnou příběhy a zkušenosti z praxe, předvedou, jak jednoduše a hravě aplikovat daná témata do výuky. Rovněž získáte podkladové materiály – prezentaci, metodiky i pracovní listy pro práci v hodinách se svými žáky a studenty.

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...