moneta logo
logo aisis

Při stáži v Srbsku poznávali školky

Damníkov – Naše škola pracuje již od roku 2008 v projektu Rozumíme penězům. Na podzim loňského roku žáci 9. ročníku ověřovali některé úlohy z připravované sbírky pro 2. stupeň. Na začátku letošního roku byla sbírka vydána a my z ní, v rámci hodin Finanční matematiky, čerpáme. Na počátku roku jsem byla oslovena, zda bych neměla zájem o stáž v Portugalsku, jako odměnu za dlouhodobou spolupráci v tomto projektu. Jelikož jsem měla v této době jiné povinnosti, byla mi nabídnuta varianta stáže v Srbsku, kde bych se seznámila s projektem Aflatoun, na kterém nezisková organizace Aisis pracuje a který byl na některých školách již realizován.
Tento program vznikl v Indii a záštitu nad programem v Evropě má Holandsko, které Aisisu tuto zemi pro stáž doporučilo. Během šesti dní jsme navštívili 6 různých předškolních zařízení v různých oblastech Srbska. Organizátoři se při výběru předškolních zařízení zaměřili i na prezentaci krajiny, a tak jsme při přejíždění měli možnost poznávat krajinu i historické památky této země. Každodenní ranní výjezdy a pozdní návraty plně zastínily zážitky, které jsme si přivezli. Měli jsme možnost vidět nově postavené předškolní zařízení, které splňovalo požadavky pedagogů i dětí. Společné velké prostory pro hry, dopravní výchovu, tělocvičnu, moderně vybavené prostorné třídy a třídy, ze kterých mohly děti vyběhnout na školní zahradu nebo na balkon, na kterém byly herní prvky, písek a houpadla. Na druhé straně jsme však viděli i mateřské školy, které měly staré vybavení, byly malé a tmavé. Všude však vládla přátelská atmosféra. Paní učitelky nám vše ochotně vysvětlovaly a když jsme narazili na problém, vypomohl nám překladatel Marko. Ve většině zařízení si pro nás děti společně s učitelkami připravily kromě ukázkových hodin i krátký kulturní program, který nás díky celkové atmosféře několikrát přivedlk slzám. Marko nás doprovázel od našeho příletu až po odlet a i v tak nabitém programunám zorganizoval prohlídku Bělehradu a Nového Sadu s výkladem. Díky němu jsme se dozvěděli více o životě zdejších lidí i o dějinách země. Náš pohyb po Srbsku zaznamenávaly i regionální televize, které se návštěv předškolních zařízení účastnily s námi. Největším překvapením pro nás bylo osobní pozvání primátora Čačaku. Při setkání na radnici, které přenášelo regionální vysílání, jsme probírali předškolní vzdělávání v Srbsku a u nás. Návštěvu radnice jsme ukončili společným fotografováním. Na závěr bych chtěla poděkovat Aisisu za dlouhodobou výbornou spolupráci a stále nové nápady nejen pro základní školu, ale nyní i pro mateřskou školu. Překladateli Markovi, který se nám plně po celou dobu pobytu věnoval, v neposlední řadě Stáně Křížové, která nás měla celý týden na starost a devíti děvčatům, která dokázala vytvořit perfektní tým, na který budu dlouho vzpomínat.

Autor: Mgr. Dagmar Habrmanová, ředitelka ZŠ a MŠ Damníkov

Orlický deník | 25.5.2015 | Rubrika: orlicko u nás doma | Strana: 8 | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...