moneta logo
logo aisis

Nová kalkulačka výživného

Nová kalkulačka výživného na dítě v sobě zahrnuje nejnovější požadavky dané našimi právními předpisy a rozhodnutími soudů. Díky ní si tedy lze spočítat, jak by s velkou pravděpodobností postupoval soud při stanovení výživného na dítě.

Kalkulačka pracuje s výdaji na bydlení obou rodičů. Je však otázkou, do jaké míry nakonec soud při stanovování výživného tyto výdaje započítá. Značnou roli hraje také samotná příprava na soudní jednání o stanovení výživného. Soudy přistupují ke každému případu individuálně. Důkazní povinnost a odůvodnění nákladů obou rodičů je na nich a jejich právních zástupcích. Kvalita přípravy na soudní jednání ovlivňuje tedy konečnou výši výživného také.

Pro výpočet výživného v nové kalkulačce budete potřebovat znát čisté měsíční příjmy, náklady na bydlení, výdaje obou rodičů na dopravu dítěte mezi nimi, kdo má dítě v péči a kolik dní tráví dítě, u toho kterého z rodičů.

Soudy zohledňují, větší měrou než kdykoli před tím, kolik času oba rodiče tráví s dítětem. Obecně platí, čím méně se rodič o své dítě stará, tím více na výživném platí.

Podrobnou online kalkulačku výživného naleznete zde.

Zdroj: www.vyzivne.com

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Mít podpojištěný majetek se nevyplácí

Opravdu chráníte dostatečně svůj majetek? Ceny majetku, primárně nemovitostí, se za posledních 3-5 let výrazně zvýšily. Nečekejte, je čas na revizi pojistných smluv. Proč?...

Projektové dny finanční gramotnosti pro žáky základních škol

Zdravíme všechny příznivce finanční gramotnosti! ...

Výběr z bankomatu pomocí QR kódu

V České republice začaly banky svým klientům nabízet službu, která umožňuje výběr z bankomatu bez toho, aniž by se člověk musel bankomatu dotknout. Celý proces je...