moneta logo
logo aisis

Nová kalkulačka výživného

Nová kalkulačka výživného na dítě v sobě zahrnuje nejnovější požadavky dané našimi právními předpisy a rozhodnutími soudů. Díky ní si tedy lze spočítat, jak by s velkou pravděpodobností postupoval soud při stanovení výživného na dítě.

Kalkulačka pracuje s výdaji na bydlení obou rodičů. Je však otázkou, do jaké míry nakonec soud při stanovování výživného tyto výdaje započítá. Značnou roli hraje také samotná příprava na soudní jednání o stanovení výživného. Soudy přistupují ke každému případu individuálně. Důkazní povinnost a odůvodnění nákladů obou rodičů je na nich a jejich právních zástupcích. Kvalita přípravy na soudní jednání ovlivňuje tedy konečnou výši výživného také.

Pro výpočet výživného v nové kalkulačce budete potřebovat znát čisté měsíční příjmy, náklady na bydlení, výdaje obou rodičů na dopravu dítěte mezi nimi, kdo má dítě v péči a kolik dní tráví dítě, u toho kterého z rodičů.

Soudy zohledňují, větší měrou než kdykoli před tím, kolik času oba rodiče tráví s dítětem. Obecně platí, čím méně se rodič o své dítě stará, tím více na výživném platí.

Podrobnou online kalkulačku výživného naleznete zde.

Zdroj: www.vyzivne.com

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...