moneta logo
logo aisis

Nenechte se oblafnout finančními poradci

Bez finančních poradců a bankéřů se neobejdeme. Někde a s někým své potřebné smlouvy (spořicí či investiční účty, pojištění, úvěry a podobně) prostě uzavřít musíme. Také se vám honí hlavou… Jak si takového poradce najít? Kde objevíme profíka a jak se vyvarovat tak zvaně šmejdům? Není to tak těžké, když víte jak na to.

Hlavním partnerem a průvodcem v oblasti finančního poradenství by nám měl být primárně finanční odborník, ať už v roli finančního poradce, zprostředkovatele, vázaného zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry, makléře nebo bankéře. Tito poradci prochází různými certifikacemi a školeními, mají ze zákona určité informační povinnosti. Jsou to lidé, kterým bychom měli mít možnost důvěřovat a neobávat se, že zneužijí svých znalostí, komunikačních dovedností a přesvědčovacích schopností pro vlastní, obvykle finanční prospěch.

JAK A KDE NAJÍT PROFÍKA

Při hledání finančního partnere jste v podobné roli, jako když hledáte svého životního partnera. Kolik lidí má štěstí, že se jim to povede na poprvé? Existuje vůbec něco jako „seznamka“ pro hledání profesionálního poradce? Vždyť je v Čechách registrováno okolo 40 000 poradců a jen pár stovek si zaslouží vaši pozornost. Pátrala jsem za vás a našla jsem pár míst, kde a jak odhalit svého finančního profíka.

Profesionální finanční poradci si dávají záležet na svém vzdělání. Mezi top finanční odborníky můžeme v České republice zařadit poradce s titulem EFP (European Financial Planner/ Evropský finanční plánovač), EFA (European Financial Advisor/ Evropský finanční poradce) nebo držitele certifikací jako například PFP (Poradce finančního plánování). Tito certifikovaní finanční poradci s titulem jsou registrování u EFPA ČR. Můžete se potkat i s ekonomy analytiky s titulem CFA (Chartered Financial Analyst/Certifikovaný finanční analytik).

Profesionálové mají zájem sdílet své znalosti a dovednosti, touží znát názor druhých a mají potřebu rozvíjet se ve svém oboru. K tomu slouží unikátní komunita Asociace finančních poradců České republiky. Na stránkách Asociace najdete členy, které stojí za to sledovat a případně se s nimi propojit pro řešení svých osobních financí. Další platforma, kde můžete hledat svého poradce může být i například LinkedIn, kde někteří poradci publikují a nabízí svůj názor a postoje k finančnímu poradenství. Někdy pomůže i doporučení známého, jen je dobré vědět, jak dlouho spolupráce trvá, co se s poradcem řešilo, s čím pomohl. Poradce potřebuje čas, aby se stal profíkem… historie dva či tři roky může být nedostatečná.

SEBEOBRANA PŘI PŘÍPADNÉ MANIPULACI

Chvíle pravdy – profesionální poradce nebo šmejd? Jak to poznáte? Jak mohu předcházet manipulaci? Obezřetnost je určitě na místě. Jak má vypadat pravidla klientské péče u investic od A do Z si řekneme v některém z příštích dílů.  Dnes si probereme více, jak se nenechat oblafnout.

Sebeobrana v obchodním jednání je postavena na umění být rovnocenným partnerem. Nemusíte být profesionálem v oboru, a přesto můžete být schopný plnohodnotného vyjednávání při hledání finančního produktu pro své potřeby. Pokud máte pocit, že se stáváte obětí manipulace finančním poradcem nebo chcete předejít zneužití, je vhodné řídit se následujícími doporučeními.

DOPORUČENÍ PRO JEDNÁNÍ S FINANČNÍMI PORADCI:

Dělejte si poznámky nebo si rozhovor s povolením nahrajte. V některých případech je dobré na tyto schůzky pozvat i partnera nebo známého. Více hlav více ví a také si z rozhovoru více odnesou. Navíc je tento partner vaším svědkem v případě problémů či soudních sporů. Poradci by vám měli poskytnout většinu informací písemně. Přesto doporučuji si dělat poznámky či mít záznam, abyste se mohli ke sděleným informacím vrátit. V případě realizovaného obchodu klient podepisuje, že byl seznámen a rozumí nabídce. Tedy v situaci, kdy nerozumí nebo nedostane ucelené informace a přesto podepíše, je pak málo prostředků (svědek nebo záznam), jak se v budoucnu bránit.

Emoce udržte na uzdě! Velký pocit štěstí či strachu může být zneužit proti vám. Manipulátoři hledají slabá místa, a ty později mohou použít pro obratnou argumentaci při přesvědčování k obchodu. Manipulátor tzv. hraje na city a v některých případech až zastrašuje své oběti. Emoční nestabilita pak potlačuje racionální uvažování.

Buďte asertivní a neobávejte se námitek. Umění říci ne je možné v obchodě projevit také tak, že naznačíte určité pochybnosti například obratem: „možná máte pravdu,ale já si nejdřív informaci prověřím, než se rozhodnu“.  Obchodníci jsou mistři v předkládání argumentů, které mohou být i pravdivé, ale není nic cennějšího než poradci ukázat, že jejich nátlak na vás neplatí a že se rozhodnete sám a svobodně.

Ptejte se! Čím více položíte otázek a projevíte zájem o ucelené informace k produktu, tím větší vyvoláte pocit nejen určité znalosti problematiky, ale také zjistíte skutečné znalosti, dovednosti a kompetence obchodníka. Prosazujte svá práva, že vám má být produkt vysvětlen „srozumitelně“ a v případě, že nerozumíte nějakému vyjádření, nechte si to znovu vysvětlit jinými slovy.

Dejte si čas na rozhodnutí! Čas je velký přítel při každém hledání řešení. Říká se, že je lepší se na rozhodnutí vyspat a ve financích to platí dvojnásob. Unavený nebo rozrušený člověk může dělat chyby. Navíc je zapotřebí mít dostatek času k prověření předložené nabídky. Finanční produkty se uzavírají i na několik let dopředu, a proto není dobré rozhodnutí uspěchat. Je moudré si připravené smlouvy v klidu přečíst a někdy i prostudovat vybrané části detailně, jako například výluky u pojistných smluv a podobně.

Důvěřujte, ale prověřujte! Oslovte více poradců, aby vám předložili své návrhy. Poraďte
se s někým, kdo má zkušenosti, nebo požádejte o pomoc „nezávislého poradce“, aby vám udělal analýzu nabídnutých produktů. Prověřte si společnost a poradce na internetu. Podívejte se na srovnání produktů na internetu, dnes je už dostatek sofistikovaných softwarů, které to umožňují. Udělejte si svůj vlastní průzkum před finálním rozhodnutím. Jde o vaše peníze!

Pro objasnění produktu je možné použít následující seznam otázek, které navedou finančního poradce k tomu, aby vám poskytl ucelené informace:

 1. Co mě to bude stát?
  • Výše splátky / spoření / investice.
  • Jaké jsou poplatky (detail všech poplatků).
  • Jaká je daňová povinnost.
 1. Co z toho budu mít?
  • Princip/podmínky produktu – všechny výhody i nevýhody; proč tento produkt; případné benefity.
  • Potencionální, případně garantovaný zisk či ztráta.
 1. Za jak dlouho to budu mít?
  • Na jak dlouho (na kolik let); kdy přijdou peníze při dožití, úmrtí, plnění.
  • Jak postupovat při ukončení smlouvy; jak dlouho trvá výpovědní lhůta.
  • Možnost předčasného ukončení, mimořádných výběrů.
 1. Jak je to jisté?
  • Jsou investice garantované / pojištěné ze zákona,
  • Jaká jsou investiční rizika a jak je možné je případně snížit.
  • Historie produktu (minulost, současnost, předpoklad budoucnosti).
  • Hodnocení a historie společnosti; pozice na trhu – důvěryhodnost.
 1. Možnost změn?
  • Je možné flexibilně reagovat na změny v životě změnou smlouvy.
  • Jak se postupuje; kdy změna nastane; jsou změny zpoplatněné.

Ať již máme štěstí na Amatéra, Věštce, Šmejda či Profesionála, je třeba si uvědomit,
že cílem poradců je prodávat. Pro získání větší bezpečnosti před konečným rozhodnutím a podpisem smlouvy je vhodné položit otázky i sám sobě:

 • Skutečně tento produkt potřebuji?
 • Splňuje nabídka moje očekávání k realizaci pokrytí zjištěné potřeby?
 • Pochopil jsem produkt, nabídku?
 • Mohu si produkt dovolit?
 • Je třeba něco doplnit, abych si byl 100% jistý?

Při rozhodnutí, že nemáte zájem smlouvu podepsat a finanční poradce nechce vaše rozhodnutí akceptovat, dále na vás vyvíjí nátlak, je třeba reagovat, a to velmi jednoduše. Doporučuji techniku, o které píše Mark Goulston v knize „Domluvit se dá s každým“: „Použitím umocněného poděkování přimějte druhého člověka, aby přešel od skutečného dělání k radosti, že to udělal a že v tom chce pokračovat. Použitím umocněné omluvy jej přimějte, aby přešel od odporu k naslouchání.“ Tedy, poděkujte svému poradci za dobrou nabídku, sdělte mu, že se jí budete zabývat a s lítostí se omluvte, že musíte odejít z jakékoli důvodu. Čím dříve odejdete, tím lépe. Na případné další telefonáty reagujte s tím, že jste se již zařídili jinak.

Zdroj: kniha Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...

Internetové podvody – část I.

Počty případů internetových podvodů, při nichž lidé přicházejí o své peníze, rostou jako houby po dešti. S tím, jak se zvyšuje počet bezhotovostních transakcí a...