moneta logo
logo aisis

Na co si dát pozor před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru?

Především jsou to čtyři problémové okruhy, které je třeba zvažovat v každé smlouvě (tj. pravidlo nejhorší varianty, pravidlo úniku, skutečná existence smluvního partnera a určitost předmětu smlouvy). Speciálně ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jsou to další čtyři:

  1. I. výše běžných úroků a RPSN

Ohlídejte si příliš vysoké náklady na řádné plnění smlouvy. Jsou extrémně vysoké od 30% ročně, tj. 2,4% měsíčně, tj. 0,08% denně. Úrok vyšší než 30% ročně může být ve Vašem případě nutný, protože jste extrémně rizikový klient a jinak by Vám nikdo nepůjčil.  Ale zvažte, zda jste skutečně v tolik zoufalé situaci, abyste se museli upsat k tak vysoké ceně za půjčené peníze.

  1. II. podezřelé zajištění, že dlužník splní své smluvní povinnosti

Konzultujte svůj podpis vždy s právníkem, pokud smlouva zahrnuje směnku nebo pokud sjednáváte zástavní právo k hodnotné věci – auto, dům či byt. Nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů se často zaměřují právě na získání těchto hodnotných věcí a nejde jim vůbec o to, abyste půjčené peníze řádně a včas vrátili.

  1. III. příliš vysoké sankce při nesplnění povinnosti dlužníka

Mějte na paměti, že RPSN dává informaci o ceně úvěru pouze pro případ řádného plnění smlouvy a nic neříká o tom, jak drahý bude úvěr, pokud se dostanete do prodlení se splátkou.

Smluvní pokuta by měla kompenzovat škodu, proto by ve smlouvě neměla být zároveň s povinností náhrady škody. Ze stejného důvodu by smluvní pokuta neměla skrytě navyšovat úrok z prodlení (neměla by se měnit její výše s dobou, po kterou je dlužník v prodlení, měla by být jednorázová).

Často se jako nekalá praktika objevuje nesmyslně vysoká pokuta za drobná pochybení dlužníka (třeba nesplnění povinnosti hlásit změnu trvalého bydliště). Obvykle bývá schovaná za vnitřní odkaz ve smlouvě (např. formulací: „při porušení bodu 2.1., 3.2, 3.4. a 5.2. smlouvy“). Věnujte proto detailní pozornost vnitřním odkazům ve smlouvě a vždy si dohledejte znění bodů, na které se odkazuje – právě zde se často skrývají nekalé praktiky.

  1. IV. automatické obnovování smlouvy (revolving)

Zvláštní případ pravidla úniku je ohlídání automatického revolvingu. Vždy si ve smlouvě vyhledejte, jakými všemi způsoby může skončit. Řádným splněním obvykle smlouva zaniká, ovšem Vy se můžete ve smlouvě dohodnout, že se automaticky obnoví. Poskytovatel Vám pošle nový úvěr a Vy máte opětovně povinnost včas poslat první splátku. To může být kámen úrazu, když jsou splátky v intervalech kratších, než Vám chodí výpisy z účtu – ve chvíli, kdy zjistíte, že Vám byl poskytnut nový úvěr, už jste v prodlení s první splátkou a nastupují kruté sankce…

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...