moneta logo
logo aisis

Kontroluje někdo praktiky poskytovatelů úvěrů? Můžu jako obyčejný člověk podat nějaký podnět ke kontrole?

Od 1.1.2011 dodržování zákona o spotřebitelském úvěru kontrolují Česká obchodní inspekce (nebankovní subjekty) a Česká národní banka (bankovní subjekty). Oba orgány kontrolují nejen poskytovatele, ale také zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Předmětem kontroly je dodržování zákona o spotřebitelském úvěru, tedy:

  • nedostatky v jednání s dlužníkem před podpisem smlouvy,
  • nedostatky povinných náležitostí textu smlouvy,
  • nezákonné jednání věřitele při řádném plnění smlouvy dlužníkem nebo
  • nezákonné jednání věřitele při odstoupení spotřebitele od smlouvy.

Nemá smysl obracet se na tyto orgány s podněty týkajícími se situací, kdy dlužník nesplnil smluvní povinnosti a s tím spojené sankce se zdají být nekalé. Při nedodržení smlouvy zůstává obrana plně v soukromoprávní rovině a nezákonnost lze namítat jedině prostřednictvím civilních soudů nebo rozhodčího řízení, pokud bylo ve smlouvě platně dohodnuto.

Je třeba zdůraznit, že na smlouvy o úvěru uzavřené do 31.12.2010 se tato kontrola nevztahuje. Úvěry poskytnuté spotřebitelům do tohoto data a po tomto datu se řídí jiným právním režimem, mají jiná pravidla.

Pro poskytování spotřebitelských úvěrů je nutné živnostenské oprávnění, proto kontrolu při podezření na neoprávněné podnikání může provádět také Živnostenský úřad příslušný podle místa této činnosti (typicky na nejbližší obci). Pokud bude neoprávněné podnikání prokázáno, živnostenský úřad uloží pokutu, popř. věc postoupí Policii České republiky, pokud dojde na podezření ze spáchání trestného činu.

Nepoctivé příjmy často nejsou řádně daněny, proto obchodníky používající nekalé praktiky může kontrolovat v rámci své pravomoci také Finanční úřad.

Podnět může podat kdokoli a nejsou stanoveny žádné formální ani obsahové náležitosti. Takže stačí dbát na to, aby z podání bylo jasné, že jde o podnět ke kontrole, kdo se na úřad obrací, jakého obchodníka/zprostředkovatele se týká, jaké jednání považujete za nezákonné a pokud máte důkazy (kopii návrhu smlouvy, možné svědecké výpovědi, apod.), uveďte je. Jestliže chcete být vyrozuměni o tom, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, výslovně o vyrozumění požádejte. Na konci podnětu se nezapomeňte podepsat.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Jak si vybrat nemovitostní fond

Investování v České republice není trendy. Češi raději využívají bankovních účtů, kde ale nemohou porazit inflaci. Pokud se rozhodnou peníze uložit jinam, tak nejčastěji volí...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl III.

V prvním dílu seriálu na téma nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl II.

V prvním dílu seriálu o nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy...