moneta logo
logo aisis

Kontroluje někdo praktiky poskytovatelů úvěrů? Můžu jako obyčejný člověk podat nějaký podnět ke kontrole?

Od 1.1.2011 dodržování zákona o spotřebitelském úvěru kontrolují Česká obchodní inspekce (nebankovní subjekty) a Česká národní banka (bankovní subjekty). Oba orgány kontrolují nejen poskytovatele, ale také zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Předmětem kontroly je dodržování zákona o spotřebitelském úvěru, tedy:

  • nedostatky v jednání s dlužníkem před podpisem smlouvy,
  • nedostatky povinných náležitostí textu smlouvy,
  • nezákonné jednání věřitele při řádném plnění smlouvy dlužníkem nebo
  • nezákonné jednání věřitele při odstoupení spotřebitele od smlouvy.

Nemá smysl obracet se na tyto orgány s podněty týkajícími se situací, kdy dlužník nesplnil smluvní povinnosti a s tím spojené sankce se zdají být nekalé. Při nedodržení smlouvy zůstává obrana plně v soukromoprávní rovině a nezákonnost lze namítat jedině prostřednictvím civilních soudů nebo rozhodčího řízení, pokud bylo ve smlouvě platně dohodnuto.

Je třeba zdůraznit, že na smlouvy o úvěru uzavřené do 31.12.2010 se tato kontrola nevztahuje. Úvěry poskytnuté spotřebitelům do tohoto data a po tomto datu se řídí jiným právním režimem, mají jiná pravidla.

Pro poskytování spotřebitelských úvěrů je nutné živnostenské oprávnění, proto kontrolu při podezření na neoprávněné podnikání může provádět také Živnostenský úřad příslušný podle místa této činnosti (typicky na nejbližší obci). Pokud bude neoprávněné podnikání prokázáno, živnostenský úřad uloží pokutu, popř. věc postoupí Policii České republiky, pokud dojde na podezření ze spáchání trestného činu.

Nepoctivé příjmy často nejsou řádně daněny, proto obchodníky používající nekalé praktiky může kontrolovat v rámci své pravomoci také Finanční úřad.

Podnět může podat kdokoli a nejsou stanoveny žádné formální ani obsahové náležitosti. Takže stačí dbát na to, aby z podání bylo jasné, že jde o podnět ke kontrole, kdo se na úřad obrací, jakého obchodníka/zprostředkovatele se týká, jaké jednání považujete za nezákonné a pokud máte důkazy (kopii návrhu smlouvy, možné svědecké výpovědi, apod.), uveďte je. Jestliže chcete být vyrozuměni o tom, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, výslovně o vyrozumění požádejte. Na konci podnětu se nezapomeňte podepsat.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Legislativní změny v penzijním spoření

Co přináší legislativní změny všem, kteří mají potřebu si připravit investice na stáří? Jak moc se změní státní příspěvky do penzijních fondů? Využíváte tohoto...

Legislativní změny ve stavebním spoření

Jak moc ovlivní legislativní změny přístup klientů k top oblíbenému spořicímu produktu se státní podporou? Jaký dopad má úsporný vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí...

Platba pomocí telefonního čísla

V České republice začala fungovat služba, která umožňuje přijímat i posílat peníze bez znalosti čísla bankovního účtu. Nově k tomu postačí pouze telefonní číslo. Služba se...