Formy daňového zvýhodnění jsou: sleva na dani nebo daňový bonus nebo kombinace obou forem.