Daňový bonus vzniká pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost. Vzniklý rozdíl je daňovým bonusem.