Osobní/rodinný rozpočet – souhrn příjmů a výdajů domácnosti za určité období.