moneta logo
logo aisis

Jak proti finanční negramotnosti? Výukou od mateřské školky

Nízká finanční gramotnost obyvatel České republiky je dlouho omílanou pravdou. Čtvrt století tržní ekonomiky ale nese své ovoce. A přispívá i finanční vzdělávání na školách – i v mateřských školkách.

Se začátkem školního roku se opět vrací téma finančního vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti. Na základních školách se děti vzdělávají ve finanční gramotnosti povinně již od září 2013, v loňském roce se objevily první střípky vzdělávání v oblasti financí i v mateřských školkách. A má to smysl.

Stejně jako slušnému chování se člověk učí od raného dětství, i zdravé finanční návyky získává od útlého věku. Kdo se nenaučí chovat ve společnosti v dětství, v dospělosti to jen obtížně dohání – a někdy naprosto marně. Problém finančního vzdělávání a získání finanční gramotnosti ovšem tkví v tom, že není od koho se učit. Obyvatelé České republiky jsou v převážné většině finančně negramotní.

Finanční vzdělání tak děti v naprosté většině nezískají od svých rodičů. Na řadu nastupuje školský systém. V rámci základních škol jsou již řadu let pilotovány nejrůznější projekty finančního vzdělávání a od školního roku 2013/2014 je finanční gramotnost vyučována povinně. I to má ale svízel. Zdaleka ne každá škola má dostatek finančně gramotných učitelů.

„Nejhoršími klienty pro finančního poradce jsou podle mých zkušeností právnící (protože ničemu nevěří) a učitelé (protože nemají peníze),” napsal před deseti lety ekonom Viktor Vojto a dodal: „Od kantorů mi přišla hromada mailů. Kupodivu mi nespílali. Psali, že mám recht a že jsem je pobavil. Zvali mě, jestli bych k nim do školy nepřijel na besedu. A hlavně – ptali se, jestli nevím, kde by mohli získat nějaké výukové materiály, aby se děti dozvěděly něco o chytrém hospodaření s penězi.”

Tehdy materiálů k výuce příliš mnoho nebylo. Dnes je situace mnohem lepší než před desetiletím. Učebnic a výukových materiálů a metodických pomůcek je možná víc než dost. Nadace a neziskové organizace za finančního přispění finančních institucí a evropských grantů připravily nespočet materiálů, z nichž si učitelé mohou vybírat.

Nedostatečná finanční gramotnost učitelů základních škol, kteří mají dále šířit finanční vzdělání, je aktivně řešeným problémem. V rámci nejrůznějších projektů jsou učitelé finanční gramotnosti (nejčastěji rekrutovaní z řad učitelů matematiky) vzděláváni nejen v metodice výuky, ale je zvyšována i jejich finanční gramotnost.

Výuka finanční gramotnosti žáků základních škol má pozitivní dopad i na jejich rodiče. Děti se s nimi o výuce baví a rozšiřují tím i jejich finanční gramotnost.

Nyní se finanční vzdělávání dostává i do mateřských školek. Formou hry se děti učí pracovat s bankomatem a nakupovat, musí se rozhodovat, co si z omezeného finančního rozpočtu mohou dovolit koupit a jsou vedeni ke spořivosti.

Příklady projektů finanční gramotnosti

Rozumíme penězům

Projekt Rozumíme penězům se zabývá komplexním vzděláváním nyní již od mateřských školek po druhý stupeň základní školy. Cílí především na učitele, kteří dále finanční vzdělání šíří mezi své žáky. Je efektivnější naučit učit učitele, kteří s dětmi budou pracovat, než v rámci projektu odvést výuku pro žáky. Nyní nabízí i program finančního vzdělávání pro rodiče.

Investování hrou

V rámci projektu Investování hrou jsou děti z druhého stupně základní školy postaveny do role portfoliomanažerů podílového fondu. Po teoretické průpravě investují prostředky do nejrůznějších odvětví na základě zpráv z trhu. Projekt se zaměřuje více na investování a kapitálové trhy, ovšem žáci jsou vzděláváni i v ostatních oblastech nutných pro získání finanční gramotnosti.

Finanční gramotnost do škol

Projekt Finanční gramotnost do škol nabízí na svých internetových stránkách výukové materiály včetně videí. Materiály jsou volně ke stažení, hrazená je pouze konzultace učitelů a poradenství lektorů.

Dalších projektů finančního vzdělávání menšího či většího rozsahu je možné nalézt více, některé školy si veškeré materiály připravují samy. Finanční vzdělávání je součástí rámcového vzdělávacího programu povinné, jakým způsobem k němu ale škola přistoupí, je pouze na jejím rozhodnutí.

Finanční gramotnost… pořád nic moc

Finanční gramotnost občanů České republiky stále není nijak závratná. Situace se zlepšuje pouze pozvolna. K tomuto závěru došli i účastníci konference České bankovní asociace (ČBA) na jaře letošního roku pořádané v rámci celoevropské informačně-vzdělávací kampaně European Money Week. Ani související průzkum příliš mnoho optimismu nepřinesl.

„Každý pátý Čech nemá představu o tom, k čemu slouží finanční plán. Téměř třetina domácností si nevytváří finanční rezervy. Skoro čtyři pětiny obyvatel spoléhají na to, že v důchodovém věku se o ně postará stat,” hodnotí závěry průzkumu ČBA. Pořád je tedy co zlepšovat a rozšiřování a zkvalitňování výuky finanční gramotnosti ve školách a mateřských školkách je prvním krokem.

 

investujeme.cz | 4.9.2015 | Rubrika: Finanční poradenství | Strana: 0 | Autor: Petr Zámečník | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Bitcoin pro začátečníky

Slova jako Bitcoin nebo kryptoměny jsou již zaběhlými pojmy ve světě financí. Pojďme se podívat, co se za nimi skrývá pohledem lajka a spíše...

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...