moneta logo
logo aisis

Jak na půjčky v páru

DLUHY POMÁHAJÍ, ALE…

Jsou situace, kdy dluhy potřebujeme. Například toužíme odstěhovat se od rodičů a začít bydlet se svým partnerem. Bohužel nejsou peníze na vybavení, a tak se pořizuje lednička, pračka nebo postel na splátky, někdy se jde rovnou do společné hypotéky. Nebo se prostě rozhodnete koupit společně auto. SPOLU NA VŽDY…

JAK ŘEŠIT SPOLEČNÉ DLUHY?

Půjčka neboli závazek vyžaduje otevřenou komunikaci. Ve chvíli, kdy jsou dluhy pouze na jednu osobu, je řešení o něco jednodušší, ale u společných závazků, může přinášet určité dilema… CO KDYŽ…

PŘÍPRAVA ANEB PREVENCE PŘED PŮJČKOU

Ráda bych připomněla článek Jak chytře a efektivně na půjčky, který pomáhá zamyslet se nad základními otázkami před podpisem úvěrové smlouvy, ale také jaký typ produktu je vhodné využít pro jaký účel investice. Malé připomenutí:

  • Jak chytře na půjčky?
  • Kdy a jaký úvěrový produkt zvolit?
  • Kde si půjčit?
  • Na co si dát pozor při výběru konkrétní nabídky?

V partnerském životě je vhodné otázky procházet společně. Navíc je třeba zvážit, zda bude třeba u půjčky podpis druhého partnera z důvodu zvýšení bonity žadatele o úvěr či nikoliv. Jako partner (nikoliv manžel/ka) se můžete rozhodnout, zda budete na úvěrové smlouvě v roli spoludlužníka nebo ručitele.

SPOLUDLUŽNÍK NEBO RUČITEL?

Spoludlužník má stejné povinnosti jako dlužník, je spoluvlastníkem dluhu. Automaticky se spoludlužníkem stává manžel/manželka nedojde-li k úpravě společného jmění manželů. Dále se může stát spoludlužníkem osoba, která na výši takového závazku přistoupí, obvykle je to osoba blízká dlužníkovi – druh/družka, ale i např. rodiče apod.

Ručitel ručí svým příjmem dlužníkovi, a když dlužník řádně nesplácí svůj dluh, pak má povinnost uspokojit tuto pohledávku. Ručitel má právo po dlužníkovi dluh následně vymáhat. Má tedy o něco vyšší ochranu než spoludlužník.

KRIZOVÝ PLÁN

Rozhodně se vyplatí si společně projít různé typy scénářů – CO KDYŽ… aneb vytvořit si vedle finančního plánu i KRIZOVÝ PLÁN. Jakkoliv nepříjemné je toto téma, je rozhodně bezpečnější jej diskutovat ve chvíli rodinné pohody. Tedy, nalijte si sklenku vína a společně se zamyslete nad případnými scénáři, CO KDYŽ…:

  • Nastane dlouhodobá pracovní neschopnost ať už následkem nemoci nebo úrazu?
  • Přijdeme o práci a jeden či oba z partnerů budou dlouhodobě nezaměstnaní?
  • Jak by naše příjmy ohrozila invalidita 1., 2. nebo dokonce 3. stupně?
  • Jak by se řešila situace při úmrtí partnera?
  • Jak se bude postupovat, kdyby partnerství nevyšlo?
  • Jsme připraveni na jakékoliv problémy, které mohou narušit finanční pohodu rodiny?

Neváhejte konkrétní řešení dát na papír. Neváhejte si udělat smluvní dohodu. Rozhodně nemáte-li dostatečné rezervy a adekvátní pojištění, hledejte řešení se svým finančním poradcem či odborníkem na dané téma. Prevence se vyplatí!

CHCI SE ROZEJÍT, MÁME SPOLEČNÉ DLUHY, KRIZOVÝ PLÁN JSME NEMĚLI, CO TEĎ?

Příběhy, kde jeden z partnerů odchází s pořízenou věcí a druhý splácí úvěr, jen aby byl klid, nepřináší ideální řešení. Ani to, když se z rodinného rozpočtu splácela hypotéka a po rozchodu byt zůstane jednomu z nich bez jakékoliv finančního vypořádání druhému v páru. Každá situace je unikátní a je nutné k ní přistupovat individuálně.  

Bez otevřené komunikace se ani v tomto případě neobejdete. Hledat řešení navrhuji prostřednictvím třetí osoby, která může v roli moderátora pomoci najít společné řešení konkrétní situace. Požádejte svého finančního poradce, bankéře nebo společného kamaráda či osobu v rodině, kohokoliv, ke komu máte společně neutrální vztah či k němu vzhlížíte, ať vám je průvodcem k hledání cesty, která bude akceptovatelná na obě strany rozcházejícího se páru. V situaci, kdy pravidla hry nebyla nastavena předem, je situace mnohem komplikovanější a někdy člověk musí udělat ústupek, jen ať se to hlavně dotáhne do nějakého zdárného konce. Důležité je se vyhnout problémům z případného nesplácení půjček. Pak by na tom byli biti všichni dlužníci. 

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...

Internetové podvody – část I.

Počty případů internetových podvodů, při nichž lidé přicházejí o své peníze, rostou jako houby po dešti. S tím, jak se zvyšuje počet bezhotovostních transakcí a...