moneta logo
logo aisis

Děti ze základek: Po škole chceme hlavně bydlet!

Pořízení vlastního bydlení a jeho vybavení. To je hlavní priorita dětí ze základních škol, které prošly vzděláváním finanční gramotnosti v projektu „Rozumíme penězům,-“. A o bydlení a jeho nákladech vědí mnohdy víc než jejich rodiče!Finanční gramotnost je v Česku na velmi nízké úrovni. Lidé nerozumí finančním pojmům, neumí si vést rodinný rozpočet a nevědí, kolik je stojí bydlení. Ekonomickou rozvahu, zda se jim vyplatí vlastní nebo nájemní bydlení, už nezvládá téměř nikdo a při volbě rozhodují emoce a pocity, nikoli zvážení kladů a záporů.

Se vzděláváním je třeba začít vždy co nejdříve. Proto vznikají projekty, díky nimž se finanční gramotnost vyučuje i na základních školách. Ostatně, i v rámci mezinárodního projektu PISA organizovaném OECD bude v příštím roce na základních školách finanční gramotnost testována. V rámci projektu Rozumíme penězům,- se ale testovalo již letos. A výsledek? Žáci základních škol mnohdy vědí více než jejich rodiče.

Děti i rodiče byly testovány v rámci dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 719 dětí z 6. Až 9. Tříd základní školy vybraných z absolventů vyučování v rámci projektu Rozumíme penězům,- a 265 jejich rodičů. Průzkum realizovala GE Money Bank, která je odborným garantem a jedním z donátorů projektu.

Tip na článek

Chcete ušetřit? Nekuřte, radí děti

Bydlení – i pro děti prioritou

Po ukončení školy chtějí děti především bydlet. Jejich hlavním cílem po absolvování školy je koupě domu. K té se přiklání rovných 84 % dětí. Stejnou prioritu pro své děti vidí i jejich rodiče, dokonce s ještě větší intenzitou (87 %).

Téměř stejně významné je pro děti i vybavení domácnosti. To označilo za jeden z prvních finančních kroků 76 % dotázaných dětí, tedy více než rodičů (66 %).

Z výsledků je patrné několik odchylek mezi názory dětí a jejich rodičů. Děti ve větší míře uvažují po dokončení školy o svatbě. Důvodem může být vliv pohádek či ideály dosud nezkažené životní realitou. Velký rozdíl u pořízení automobilu lze vysvětlit skutečností, že v dnešní době má vůz téměř každá domácnost – a tak by neměl chybět ani dětem, jakmile dokončí školu.

Preference bydlení u dětí základních škol je patrná i z výsledku další z anketních otázek: „Co bys udělal/a, kdybys vyhrál/a v loterii milion?” U dětí je druhou nejčastější odpovědí „Koupil/a bych dům” (20 %). Rodiče jsou v tomto směru jednoznačnější – dům by koupilo 31 % z nich.

O co více by rodiče kupovaly dům, o to více by děti uložily do banky. Nelze tedy vyloučit, že i oněch 11 % dětí by později dům nekoupilo.

V této souvislosti je zajímavé, že 1/3 dětí si myslí, že bude někdy milionářem. V loňském průzkumu se k této možnosti klonilo pouze 4 % absolventů kurzu a 27 % dětí, které finančním vzdělávánímneprošly.
Nemáte na splácení? Děti vědí jak dál

Děti nemají osobní zkušenost s úvěry. Možná si půjčí něco od rodičů, někdy od kamaráda, ale nikdy se nejedná o klasický komerční úvěr. Přesto děti vědí, jak by se měly zachovat, když by měly potíže se splácením úvěru. Pořízení bydlení bez hypotéky si může dovolit jen málokdo, a také do finančních svízelí s jejím splácením lze spadnout velmi snadno.

Rodiče si dokáží poradit ještě lépe než děti. Děti ale vědí, že pokud potřebují šetřit, náklady na bydlení sníží jen obtížně a raději se poohlédnou po jiných možnostech – odepřou si kouření, návštěvu restaurace či výdaje na prázdniny.

Představu o výdajích na domácnost příliš rodin nemá. Děti, které prošly finančním vzděláváním, jsou na tom lépe.

Děti mají poměrně dobrou představu o nákladech domácnosti na její provoz. V průměru byly blíže průměru uváděnému Českým statistickým úřadem. Zároveň mají rozhodně lepší představu, jak mít rodinné finance pod kontrolou než jejich rodiče – základem je rodinný rozpočet, tedy zejména sledování příjmů a výdajů.
hypoindex.cz | 24.8.2011 | Rubrika: Realitní makléř | Strana: 0 | Autor: Petr Zámečník

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...