moneta logo
logo aisis

Co znamenají čísla na platební kartě

Na platební kartě najdeme celkem tři číselné údaje: číslo platební karty, datum platnosti karty a CVC či CVV kód.

  • Číslo platební karty se nachází na přední straně karty. Je to šestnáctimístné číslo vždy s mezerou po každé čtvrté číslici. Tvorba čísla platební karty má jasná pravidla. První šest čísel označuje vydavatele karty a označení banky. Pokud máte více karet u jedné banky, budete mít na všech prvních šesti místech stejné číslice. Od sedmé číslice už jde pak o osobní číslo. Karty Visa začínají číslem 4 a karty MasterCard pak 51 až 55.
  • Datum platnosti je na kartě uveden také na přední straně pod anglickým výrazem „Valid thru“. První dvojčíslí před lomítkem označuje měsíc a dvojčíslí za lomítkem rok platnosti karty. Karta je pak platná do konce uvedeného měsíce.
  • CVC či CVV kód najdeme na zadní části platební karty. Bez jeho znalosti na internetu nelze provést platbu u obchodníků. Zkratka CVC znamená v angličtině Card Verification Code, což je česky „ověřovací kód karty“ a používá se u karet vydaných společnostmi MasterCard a Maestro. CVV kód je zkratkou slov Card Verification Value, do češtiny přeloženo jako „ověřovací hodnota karty“. Tento kód používá společnost Visa.

CVC či CVV kód je z bezpečnostních důvodů dobré nikomu nesdělovat ani neposílat, stejně jako datum platnosti karty či samotné číslo karty. Všechny tři číselné údaje jsou totiž nezbytné při platbách kartou na internetu.

 

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Projektové dny finanční gramotnosti pro žáky základních škol

Zdravíme všechny příznivce finanční gramotnosti! ...

Výběr z bankomatu pomocí QR kódu

V České republice začaly banky svým klientům nabízet službu, která umožňuje výběr z bankomatu bez toho, aniž by se člověk musel bankomatu dotknout. Celý proces je...

Porovnání výše mezd

Hrubá mzda za 2. čtvrtletí roku 2022 překročila téměř o sto korun hranici čtyřiceti tisíc korun. Dle statistiků však dvě třetiny zaměstnanců na tuto...