Banky sázejí na osobní péči o zákazníky

Při návštěvě bank se majitelé účtů stále častěji setkávají s pojmy jako osobní bankéř či privátní bankéř. Co si pod nimi představit a komu je taková služba určena?
Osobní bankéři, privátní bankéři či poradci jsou novým trendem v bankovnictví. Službu, poskytovanou dříve pouze movitějším klientům, mohou dnes ve většině bank využívat všichni zájemci.
V případě privátních bankéřů banka přidělí zákazníkovi referenta, který se stará o uspokojení všech jeho požadavků a je vlastně jakýmsi styčným pracovníkem.

Jde o kvalitu služeb

U osobních bankéřů a poradců záleží na zákazníkovi, zda bude využívat jednoho konkrétního referenta v rámci pobočky, nebo přijde za tím, který má momentálně čas.
V obou případech lze projednat záležitosti týkající se jednotlivých produktů či uskutečnění různých operací.
V některých bankách se jedná i o celou agendu.
Uveďme alespoň nastavení platebního styku na běžném účtu nebo oblast platebních karet. Jsou banky, jako například GEMoney Bank, kde mohou tuto službu využívat i lidé, kteří nejsou zákazníky banky a zatím jen hledají příslušné informace.
Osobní bankéři a privátní bankéři jsou zaměstnanci konkrétní banky a měli by dopodrobna znát veškeré služby, jež daný finanční ústav poskytuje. To je také základní rozdíl oproti poradcům. Ti pracují zpravidla na živnostenský list a udržují kontakt s několika institucemi, takže zájemce od nich získá služby různých poskytovatelů. Nemusejí mít hlubší znalost finanční situace zákazníka, protože nedisponují přístupem k jeho bankovním datům. U poradců je třeba brát v úvahu, že je motivuje i provize z poskytnutých služeb.

Individuální přístup

Osobní a privátní bankéři mají výhodu v tom, že si s nimi lze domluvit osobní schůzku bez čekání u přepážky. V některých případech dojíždí osobní bankéř i domů nebo zákazníkovi vyjde vstříc a přizpůsobí vlastní pracovní dobu jeho potřebám.
To bývá zvykem především u zákazníků, jež disponují větším množstvím depozit v dané bance, využívají širší spektrum služeb nebo mají vůči ní vyšší závazky.
„Rozsah informací, které zákazník získá od osobního či privátního bankéře, se odvíjí od toho, co požaduje. Někdo má jasnou představu o řešení a o další návrhy nemá zájem. Jiný zase očekává, že se mu dostane podrobného vysvětlení. Například jaké jsou výhody dané nabídky či proč ji banka doporučuje. Výhodou je celková znalost bankovního prostředí a individuální přístup,“ říká Alena Chmelíková, koordinátorka lektorů GE Money Bank pro program Rozumíme penězům.
Se zmíněným programem, který přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti, spolupracuje i autor článku. Více na adrese www.rozumimepenezum. cz.

Českobudějovický deník | 13.10.2014 | Rubrika: Příloha – Moje peníze – Rodinné finance | Strana: 54 | Autor: DAVID VONDRUŠKA | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Průzkum Rozumíme penězům mezi dvanáctiletými dětmi

Zajímá vás, jak na osobní finance nahlížejí dvanáctileté děti? Rozumíme penězům uskutečnil během května letošního roku anonymní průzkum mezi padesáti žáky šestého ročníku základní...

Je bezpečné placení mobilem?

Zneužití platební karty je jednoduché – stačí rychlý sken, zjistit číslo platební karty a CVC/CVV (Card Verification Value/ Card Verification Code = ověřovací kód)....

Vzdělávací seriál ČNB pro žáky základních škol

Česká národní banka připravila seriál s názvem Finanční trampoty Oty Negramoty věnující se problematice peněz z nejrůznějších úhlů pohledu. Seriál se snaží zábavnou formou zvýšit finanční...