moneta logo
logo aisis

Žáci by nakládali s penězi lépe než rodiče

Praha – Děti, které prošly kurzem finanční gramotnosti, by často nakládaly s penězi zodpovědněji než jejich rodiče. Ukázal to průzkum sdružení AisisGE Money Bank, které už pátým rokem pořádají semináře finančního vzdělávání na školách.Více než tři čtvrtiny dětí si chce jednou vést rozpočet. To přitom dělá jen 29 procent dospělých. Žáci se také učí neutrácet za zbytečnosti, nebo jak se zachovat v případě nemožnosti splácet půjčku.
„Prioritou pro absolventy projektu Rozumíme penězům je pořízení (84 procent) nebo vybavení (76 procent) bydlení místo toho, aby peníze utratili například za cestování (31 procent),“ uvedli organizátoři kurzů. Průzkumu mezi žáky druhého stupně základní školy, kteří absolvovali semináře, a jejich rodiči se zúčastnilo na jaře tohoto roku 719 dětí a 265 dospělých.
Dotazovaní měli například odpovídat, jaká je průměrná hrubá mzda v ČR nebo jak řešit, když nemohou splácet úvěr. V takovém případě by se prý 77 procent žáků spojilo s věřitelem a požádalo o odklad splátek, 72 procent by se také snažilo zvýšit svůj příjem. Jen sedm procent dětí by zvolilo variantu „přestat splácet a čekat“, druhou půjčku by si pak na splácení starého dluhu vzalo devět procent dětí.
Do projektu je nyní zapojeno 71 škol ze Středočeského, Plzeňského, Libereckého a Pardubického kraje a Vysočiny. Od září se do něj zapojilo také 13 škol z Prahy. Školy mohou kromě výukových materiálů také vyslat učitele na školení pro výuku finanční gramotnosti. Tímto vzděláváním už prošlo skoro 2000 kantorů. Ministerstvo školství zavedlo finanční gramotnost do školních osnov už před dvěma roky. Nejde o povinný předmět, školy si o jeho zařazení do výuky rozhodují samy.

Díky finanční výuce by měli lidé v budoucnu zodpovědněji spravovat osobní či rodinný rozpočet a nedostat se do dluhové pasti.

Boleslavský deník | 13.9.2011 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 5 | Autor: (am)

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...