Proč zrovna jeden litr benzínu stojí tolik, kolik stojí? Co všechno má vliv na jeho konečnou cenu, kterou zaplatíme u čerpacích stanic?

Benzín se vyrábí z ropy a ta se nakupuje za americké dolary. Tudíž první, co vstupuje do ceny benzínu je cena samotné ropy, kterou prodávají těžební společnosti a její přeprava do České republiky do rafinerií, které z ropy benzín vyrobí. Při nákupu ropy hraje pak významnou roli také kurz české koruny k americkému dolaru.

Rafinérie vyrobí z ropy benzín a prodá jej čerpací stanici. Nechá si samozřejmě zaplatit za svoji práci a má z prodeje benzínu také nějaký zisk.

Čerpací stanice musí do ceny benzínu promítnout samozřejmě cenu, kterou za benzín zaplatí rafinerii, a pak svoji marži. Marže je rozdíl mezi tím, za co čerpací stanice benzín nakoupila, a za co jej prodává. Do své marže započítá svůj zisk a také samozřejmě svoje náklady, jako jsou třeba doprava benzínu na čerpací stanici, mzda obsluhy čerpací stanice a další. Obvyklou marží při ceně benzínu bývá 1 Kč za 1 litr.

Poslední, co vstupuje do ceny benzínu, jsou daně. Stát uvaluje na benzín dvě různé daně. První z nich je spotřební daň. Ta je dána přesnou částkou 12,84 Kč za 1 litr benzínu. K ceně benzínu čerpací stanice připočítá právě spotřební daň a následně k vypočítané částce přičte ještě druhou daň a to 21 % daně z přidané hodnoty (DPH). Tím se stává cena pro zákazníka konečnou.

Při ceně benzínu 50 Kč za 1 litr benzínu u čerpací stanice můžeme vypočítat, kolik z této částky připadne státu na daních.

50 : 121 = 0,4132            0,4132 x 21 = 8,68

8,68 Kč (DPH) + 12,84 Kč (spotřební daň) = 21,52 Kč

Z výpočtu vyplývá, že daně činí 21,52 Kč při ceně benzínu 50 Kč. Kdyby stát zrušil daně u benzínu, tak by zákazníky u čerpací stanice stál 28,48 Kč za 1 litr.