Pojišťovny v řadě zemí cílí na rodiče malých dětí kvůli pojištění jejich ratolestí. Ne všude jim to ale vychází. Víte, ve které zemi rodiče nejvíce pojišťují své děti?

Potřebu pojistit děti mají v zemích střední a východní Evropy nejvíce Češi, kde podíl pojištěných dětí dosáhl dvaceti procent. Nejvíce pojištěných dětí je ve věkové kategorii do pěti let. V Česku jsou to téměř tři čtvrtiny, u ostatních zemí s výjimkou Ruska více než polovina dětí. S rostoucím věkem pojištěnost dětí klesá. O poznání méně pojištěných dětí je tak ve věkové kategorii od deseti do 15 let. Například v Česku je to pouze desetina. Pojištěnost dětí v jednotlivých věkových pásmech odpovídá situaci, kdy je marketing pojišťoven zacílen především na rodiče novorozených dětí.

Průměrná částka zaplacená za rok na pojistném je v ČR v průměru 8502 korun za rok, na Slovensku 6344 korun. Nejméně se platí v Bulharsku, a to 486 korun ročně.

U dětí se považuje za smysluplné především uzavírání pojištění trvalých následků úrazů, případně vážných nemocí, a to v každém věku. S těmito událostmi totiž jsou spojeny zpravidla vysoké náklady nejen na léčbu, ale i na případné stavební úpravy bytu, speciální vzdělání a podobně, které mohou být kryty plněním z těchto pojištění.

Rodiče by neměli zapomínat ani sami na sebe. Pro zajištění úspěšného startu dětí do života by se měli zabezpečit především oni sami pro případ ztráty příjmu například kvůli úmrtí nebo dlouhodobé či trvalé pracovní neschopnosti.

Zpracováno ze zdrojů ČTK