Úvodní jednodenní seminář pro sborovny zapojených škol.

Tento seminář se koná v Kozojedech.