moneta logo
logo aisis

Učitelé jsou pro povinnou výuku finanční gramotnosti

Finanční vzdělávání dětí v základních školách by mělo být podle učitelů povinné, mnozí by je zařadili dokonce již na první stupeň. Ukázal to průzkum mezi učiteli zapojenými do projektu Zodpovědně s penězi. Ten již od roku 2006 zavádí výuku finanční gramotnosti do vybraných škol.

Podle učitelů připravuje tento projekt, který je jedním z několika metodických materiálů, jež školy pro výuku finančního vzdělávání používají, školáky na reálné životní situace. Děti totiž zažívají modelové situace z běžného života a jejich řešení hledají ve fiktivních domácnostech. Záměrem projektu je zprostředkovat dětem poznání, pochopení a používání základních principů hospodaření s penězi, základní nabídky finančních produktů a služeb a principů zodpovědného rozhodování.

Cílovou skupinou jsou hlavně žáci ve věku 11 až 15 let a jejich učitelé. Konkrétními tématy jsou například Hospodaření domácnosti, Dovolená, Koupě auta, Výhodné nakupování, Náklady na bydlení či Zodpovědné zadlužování.

Učitelé si pochvalují, že se děti díky projektu naučily spolu lépe komunikovat a spolupracovat, čímž se také významně upevňují vztahy v celých třídních kolektivech. Ostatně názory učitelů zúčastněných v projektu přehledně mapuje průzkum, který byl proveden v základních školách šesti krajů v červnu letošního roku a do nějž bylo zapojeno 696 učitelů. Každý pátý pedagog oceňuje na projektu především rady, jak řešit konkrétní finanční otázky, šestina vyučujících vyzdvihuje předanou znalost toho, kolik co stojí. Podle 13 procent oslovených pedagogů si děti odnášejí umění plánovat rozpočet a asi stejné množství učitelů tvrdí, že dětem do života pomůže orientace ve finančních pojmech. Ve srovnání s žáky, kteří projektem neprošli, rozumí absolventi světu peněz lépe. Šest z deseti pedagogů navíc vnímá kladně to, že vyučování baví děti více než jiné předměty. Vedou u nich témata jako Dovolená nebo Koupě auta. Učitelé považují za nejpřínosnější lekce z Hospodaření domácnosti či Zodpovědného zadlužování.
Učitelé na projektu oceňují také kvalitní učební materiály a vědomosti získané na školeních, která pro ně doposud byla k dispozici v počtu téměř 500 vzdělávacích dnů.

Důležitým aspektem finančního vzdělávání dětí je také součinnost rodin školáků. Podle pedagogů výuku Zodpovědně s penězi oceňují tři čtvrtiny rodičů, zejména co se týče přípravy dětí na praktický život, chápavějšího postoje k určitým rozhodnutím rodičů a získaných informací. Ty často využívají i sami rodiče, například tabulku rozpočtu domácnosti.
Dosud projektem prošlo přes 11 tisíc žáků, finančními experty z banky bylo proškoleno téměř dva tisíce učitelů. Projekt v současnosti probíhá v sedmi krajích: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, na Vysočině a v Praze. Celkem je do něj zapojeno 82 základních škol. Cílem tvůrců projektu je postupně pokrýt školy i další regiony na severu a jihu Čech a na celé Moravě.

Loni se povedlo založit Klub škol Zodpovědně s penězi, do kterého se zapojilo na 60 procent proškolených škol. Klub školám poskytuje podporu pro trvalou kvalitní výuku finanční vzdělanosti, nabízí další vzdělávání pro učitele, konzultace a supervizi i nové, aktualizované materiály do výuky.

„Učitelé, kteří předávají žákům znalosti ze světa financí v rámci projektu Zodpovědně s penězi, považují toto téma za natolik zásadní, že by je zavedli povinně – a naprostá většina dokonce již od prvního stupně,“ říká Martin Ježek, ředitel projektu Zodpovědně s penězi. „To, že mají pedagogové na věc stejný názor jako my, nás potěšilo.“ V letošním školním roce proběhne na jaře pilotáž projektu pro první stupeň základních škol, a pokud bude úspěšná, začne finanční gramotnost pronikat od příštího roku i na první stupeň základních škol.

Letos o prázdninách se uskutečnila letní škola projektu, jíž se zúčastnili žáci 7. A a 8. A z 28. základní školy v Plzni, kteří se na letní školu kvalifikovali výhrou v soutěži o nejlepší video na téma „Proč je důležité se vzdělávat ve finanční gramotnosti?“
„Nejlepší vizitkou toho, nakolik se nám daří finanční gramotnost předávat, je fakt, že 7 z 10 učitelů změnilo díky projektu svůj osobní přístup k financím. Polovina vyučujících si například začala důkladněji číst smlouvy a více než třetině projekt pomohl zorientovat se v bankovních produktech či si udělat pořádek v pojištění,“ konstatuje Martin Ježek.

Více informací o projektu najdete na www.rozumimepenezum. cz. Zjistíte tam, jak se do projektu zapojit i širokou nabídku školení, seminářů a výukových materiálů. Jelikož se jedná o živý projekt, jehož cílem je prohlubování finanční gramotnosti v delším časovém horizontu, mohou učitelé počítat s dlouhodobou podporou a servisem.

Týdeník školství | 19.9.2012 | Strana: 5 | Autor: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...