Již sám název hovoří, že se jedná o účet, kam lze odkládat finanční prostředky za účelem spoření. Úroky bývají připisovány měsíčně a podléhají 15% dani, která je stržena z připsaných úroků automaticky. Nespornou výhodou spořicího účtu je, že lze finanční prostředky na něm uložené vybrat kdykoli. Naopak nevýhodou je, že zhodnocení nedosahuje výše inflace. Tím pádem peníze na spořicím účtu ztrácejí postupně svoji kupní sílu.

Vždy je nutné prostudovat konkrétní podmínky daného spořícího účtu. Jednotlivé nabídky bank se liší co do výše úrokové sazby a také do výše limitu vkladu, který je stanovenou úrokovou sazbou úročen. Výše úrokové sazby se v průběhu času může měnit. Na rozdíl od termínovaného vkladu nebývá garantována po určitou dobu.

Spořicí účet je vhodný k odkládání finančních prostředků, kterým se říká pohotovostní rezerva. Jsou to peníze, které můžete v brzké době potřebovat. Je lepší je mít na spořicím účtu, než je nechat neúročeny na klasickém bankovním účtu.

Peníze na spořicím účtu jsou automaticky ze zákona pojištěny do výše 100 tisíc eur.

Při posuzování nabídek spořicích účtů dejte také pozor na případné poplatky spojené se zřízením, vedením a zrušením účtu či poplatek za převod peněz na jiný účet. Standartně se takové poplatky vůbec neúčtují.