moneta logo
logo aisis

Slovník finančních pojmů – online

Narazili jste na pojmy z finančního světa a nerozumíte jim? Pak vám přinášíme čtyři online nástroje, které vám pomohou s jejich vysvětlením. Při pročítání návrhů pojistných, úvěrových či jiných smluv s finančními institucemi je nutností porozumět významu všech slov či slovních spojení. S pomocí následujících nástrojů se rychle dozvíte jejich význam. V důležitých záležitostech doporučujeme požádat o konzultaci odborníka, jako je finanční poradce, zaměstnanec banky či pojišťovny nebo právník.

1. Slovník bankovních pojmů

Česká bankovní asociace na svých webových stránkách vytvořila slovníček finančních pojmů, obsahující vysvětlení stovek výrazů především z bankovního světa na jednom místě. Všechny jsou řazeny v abecedním pořadí i s anglickým ekvivalentem a definicí. Sama Česká bankovní asociace uvádí, že se sice nejedná o oficiální a závazné definice, ale pro laika jsou plně postačující.

Slovníček pojmů České bankovní asociace

2. Slovník pojmů z pojišťovnictví

Podobný slovník jako ten z bankovnictví, avšak týkající se pojmů z pojišťovnictví, můžete najít na stránkách České asociace pojišťoven. Funguje na stejném principu. Jistě vám pomůže při pročítání návrhů pojistných smluv.

Slovník pojmů České asociace pojišťoven

3. Slovník finančních pojmů ministerstva financí

Zajímavý slovník finančních pojmů přináší také samo ministerstvo financí v sekci věnované finančnímu vzdělávání.

Slovník pojmů Ministerstva financí ČR

4. Slovník pojmů České národní banky

Tento slovník vám pomůže především s porozuměním při čtení odborných článků z finančního světa.

Slovník České národní banky

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...