V rámci grantu MŠMT ČR nabízíme do konce roku akreditované semináře finančního vzdělávání, které jsou otevřeny pedagogům základních škol. Obsah seminářů je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním nebo druhém stupni základní školy.
Obsah semináře:
  • Vzdělávací seminář zaměřený na obsah a metodiku výuky finanční gramotnosti na 1. nebo 2. stupni.
  • Seznámíte se s materiály, které vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
  • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
Seminář vede lektorka, která zároveň učí finanční gramotnost na základní škole.
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin v jeden den
Pro účastníky je seminář včetně stravování zdarma.
Co získáte? Seminář vedený lektory, kteří jsou zároveň pedagogy a autory výukových materiálů k finanční gramotnosti. Po absolvování semináře si můžete zakoupit knihy k výuce finanční gramotnosti na prvním nebo druhém stupni – podle toho, který seminář absolvujete (více informací o knihách najdete zde).
Kdy: září – prosinec 2013
V případě zájmu o účast na semináři se můžete obrátit na Andreu Slepičkovou: andrea.slepickova@aisis.cz.
Pokud by Vaše škola měla zájem pořádat seminář pro svůj pedagogický sbor a pedagogy z okolí, obraťte se také na Andreu Slepičkovou: andrea.slepickova@aisis.cz.
Projekt je finančně podpořen MŠMT ČR.