moneta logo
logo aisis

Zodpovědně s penězi v projektu Dokážu to!

Nabídka Zodpovědně s penězi v projektu Dokážu to! je rozdělena do tří částí. Pedagog, který má o program Zodpovědně s penězi zájem, si vybírá právě jednu z těchto oblastí. Ty se liší v obsahu a v cílové skupině, pro kterou jsou určeny. Rozsah vzdělávání je popsán u jednotlivých částí.

1. Nabídka pro učitele mateřských škol

Program Zodpovědně s penězi pro mateřské školy bude vycházet z mezinárodního programu Aflatoun (www.aflatoun.org). Materiály pro naše semináře vychází z tohoto programu, ale byly upraveny týmem pedagogů, kteří učí na mateřských školách v České republice.

Cílem tohoto programu je pomoci dětem předškolního věku uvědomit si, že skrze vzdělávání je možné zlepšit svět. V posledních letech má v tomto ohledu zvláštní význam především finanční vzdělávání. Přestože žijeme v rychle se měnící globální ekonomice, tak finanční gramotnost u dospělých i mladých lidí po celém světě je na velmi nízké úrovni a školám a učitelům chybí nástroje k řešení tohoto problému. Na vrcholu nedostatku znalostí o finančních záležitostech jsou sociální, ekologické a ekonomicky neudržitelné vzorce spotřeby, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni.

Aflatoun tyto problémy řeší a poskytuje vyvážený sociální a finanční vzdělávací učební plán, díky kterému děti dokáží lépe překonat dané problémy.

Vzdělávací program je určený dětem předškolního věku tj. 3-6 let, poskytuje základy sociálního a finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia v termínech:
Praha: 15. – 16. ledna 2015 a 29. – 30. dubna 2015
Brno: 22. – 23. ledna 2015 a 21. – 22. května 2015

2. Nabídka pro učitele základních škol, kteří neprošli programem Zodpovědně s penězi

Nevíte, jak finanční gramotnost realizovat ve Vaší škole? Chcete poradit se zařazením témat, zvolením formy a metod výuky? Chcete zvýšit svoji finanční gramotnost a naučit se, jak ji zvyšovat u svých žáků?

Učitelům základních škol nabízíme program, který je zaměřen na metodiku finanční gramotnosti na základní škole. Absolvováním tohoto programu získáte znalosti a dovednosti pro efektivní výuku finanční gramotnosti. Výuka bude probíhat zvlášť pro učitele prvního a druhého stupně – viz body A, B.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia a účast na dvoudenní stáži ve škole, která se již dlouhodobě věnuje výuce finanční gramotnosti.

Vzdělávání bude realizováno ve školním roce 2014/2015. Stáž se uskuteční pravděpodobně na podzim 2014. Semináře budou realizovány od listopadu 2014 do června 2015.

A. Nabídka pro učitele 1. stupně základní školy

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním stupni základní školy.

Obsah semináře:

 • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 1. stupni.
 • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
 • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 1. stupni základní školy.

Co získáte?

 • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 1. stupeň na základních školách.
 • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
 • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy.
 • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.
 • Knihu Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň

Kniha Zodpovědně s penězi pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy obsahuje 26 tematických celků zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků od 1. do 5. ročníku. Ke každému z témat je zpracována podrobná metodika pro pedagogy doplněná konkrétními postřehy z výuky. Kniha obsahuje 100 stran metodiky pro učitele, slovník pojmů finanční gramotnosti a porovnání obsahu a cílů knihy s aktualizovaným RVP ZV a se Standardy finanční gramotnosti. Na vloženém CD je pak 250 stránek pracovních listů pro žáky.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia v termínech:
Praha: 14. – 15. listopadu 2014 a 10. – 11. dubna 2015
Brno: 11. – 12. prosince 2014 a 14. – 15. května 2015

B. Nabídka pro učitele 2. stupně základní školy

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy.

Obsah semináře:

 • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 2. stupni.
 • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
 • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 2. stupni základní školy.

Co získáte?

 • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 2. stupeň na základních školách.
 • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
 • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy.
 • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.
 • Knihu Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň

Kniha Zodpovědně s penězi pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy je šanon složený z deseti tematických celků. Obsah jednotlivých dílů vychází ze základního tématu Hospodaření domácnosti a dále je zaměřen na praktické situace z každodenního života. Každé téma má v úvodní části podrobnou metodiku pro učitele, na kterou navazují pracovní a informační listy pro žáky.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia v termínech:
Praha: 11. – 12. prosince 2014 a 18. – 19. června 2015
Brno: 27. – 28. listopadu 2014 a 11. – 12. června 2015

3. Nabídka pro učitele základních škol, kteří absolvovali program Zodpovědně s penězi

Absolvovali jste program Zodpovědně s penězi pro první nebo druhý stupeň základní školy? Pak pro Vás máme nabídku vzdělávacího kurzu, který bude zaměřen na mentorské dovednosti.

Tento kurz je určen zkušeným pedagogům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti, kterou pak mohou velmi efektivně využít nejen ve své škole. Mentorskou podporu pak mohou nabízet dalším pedagogům, kteří tak pak získají pohled z venku na svoji výuku, možnost rozebrat vlastní výuku…

Kurz bude věnován tématu poskytování kolegiální podpory nejen začínajícím učitelům.  Účastníci kurzu získají orientaci v terminologii vztažené k mentoringu, budou znát strategie, postupy a plánování různých forem podpory pro začínající učitele (nejen pro učitele začínající pedagogickou praxi, ale také pro učitele začínající např. pracovat jinými novými metodami, atd.), získají základní dovednost vést mentorský/supervizní  rozhovor a zvládnou techniky dotazování. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se aktivní práce účastníků na nácviku.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia v termínech:
Praha: 19. – 20. března 2015 a 6. – 7. května 2015

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...