moneta logo
logo aisis

Průzkum: Dluhy mají už dvanáctiletí. Banky se snaží o intenzivní osvětu

Největší mezery lidé pociťují v oblasti investování, hypoték a půjček. Mezi nejohroženější skupiny patří děti a staří lidé. To vše vyplynulo z říjnového průzkumu České spořitelny, který se věnoval finanční gramotnosti. Podívejte se, jak se na zlepšení finanční gramotnosti podílejí banky v programech společenské odpovědnosti.

Půjčují si už dvanáctileté děti a dvě třetiny mladých do 25 let už mají s půjčkou zkušenost. To zadavatele říjnového průzkumu o finanční gramotnosti v Česku překvapilo nejvíc. „To, že na tom nejsme s finanční gramotností nejlépe, nebylo až takovým překvapením.  Některá zjištění však překvapila. Například celé dvě třetiny mladých lidí ve věku od 18 do 25 let mají zkušenosti s půjčkou. A zkušenost s určitou formou zadlužení přiznaly i dvanáctileté děti,” uvedla Lenka Korečková, manažerka výzkumu České spořitelny.

O průzkumu finanční gramotnosti

Finanční gramotnost se nezlepšuje, zájem a znalost je nejlepší v produktivním věku, pak se stářím opět klesá.
Nejohroženější skupinou jsou lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním, děti a senioři
Lidé mají pocit, že financím docela rozumí a občas si o tomto tématu něco přečtou, cíleně se však vzdělává jen málokdo.
Zodpovědnost za vzdělávání v oblasti financí by měla nést škola.
Největší mezery lidé pociťují v oblasti investování, hypoték, půjček a úvěrů. Poradit potřebují mladí ve věku 15-19 let, s nižším příjmem a bez VŠ vzdělání. Téměř 40 % lidí by nepotřebovalo poradit v žádné oblasti.
S financemi by jiným nebylo schopno poradit 56 % respondentů.
Půjčky jsou běžným zdrojem financí již od základní školy. Ve věku 18 až 25 let celé dvě třetiny mají zkušenosti s půjčkou. A třetina ve věku 12 až 14 let.
V roce 2012 by bez příjmu déle než tři měsíce vydrželo 60 % dotázaných, letos to je jen 52 %. Při výpadku příjmu by naopak méně než tři měsíce vydrželo 48 % dotázaných, před třemi roky to však bylo jen 40 %. Od roku 2012 klesl počet lidí, kteří přiznali, že jim příjmy nestačily na pokrytí nákladů.
Zdroje pro své vzdělání hledá 54 % respondentů u lidí ve svém okolí, u pracovníků bank na pobočce 39 %, u nezávislých finančních poradců 17 % (především lidé s vyšším vzděláním a příjmy).
Srovnání s cizinou: Znalosti obyvatel ČR jsou lehce nadprůměrné (srovnatelné s Německem, UK, Irskem, Estonskem a Malajsií), finanční chování je ale podprůměrné (srovnatelné s Polskem, Maďarskem, JAR a Arménií). Celková finanční gramotnost v ČR je průměrná (srovnatelná s UK, Irskem, Norskem a Peru).

Zdroj: Průzkum pro Českou spořitelnu, který provedla společnost Millward Brown na 1000 respondentech ve věku 15 až 70 let v říjnu 2015

Právě na zvyšování finanční gramotnosti ve školách se banky hodně soustředí. A nejen na vzdělávání dětí, většinou formou her, ale také učitelů. Řada bank se soustředí také na další ohrožené skupiny, díky spolupráci s neziskovými organizacemi vzdělávají seniory, mladé lidi z vyloučených lokalit, ale také třeba lidi se záznamem v rejstříku trestů.

Senioři jsou podle průzkumu další velkou ohroženou skupinou. Nestíhají hektický technický vývoj, hůře se učí nové věci a hlavně – jsou důvěřiví a snadno naletí podvodníkům.
Česká spořitelna: Zaměřeno na sociální podniky

„Podpora finanční gramotnosti je stěžejním tématem CSR strategie České spořitelny,“ tvrdí mluvčí banky Veronika Exnerová. Představa, že banky profitují z finančně negramotných klientů, je podle ní špatná. “I nám se pochopitelně lépe pracuje s klienty, kteří se orientují v nabídce bankovních produktů, znají jejich rizika a mají jasné finanční cíle,” vysvětluje.

V programu Dnešní finanční svět (školní atlas pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií) banka prohlubuje finanční gramotnost žáků včleněním této tématiky do tradičních předmětů.

Dobrovolníci z banky navíc chodí do základních i středních škol a prohlubují znalosti o finančním světě formou zážitkové deskové hry Finanční svoboda. Ta umožňuje prožít dětem třicet let hospodaření rodiny nanečisto, prostřednictvím simulace reálných scénářů a událostí.

Finanční gramotnost je důležitá v každém věku. Banky se zaměřují i na seniory, aby se uměli vyhnout podvodníkům a šmejdům. Ilustrační foto: shutterstock

Už několik let banka pořádá také vzdělávací semináře pro zástupce neziskovek a sociálních podniků – specialisté z banky jim radí, jak efektivně a zároveň sociálně podnikat.

“Naši zaměstnanci rovněž dobrovolně učí seniory používat platební karty a internetové bankovnictví na bezplatných kurzech počítačové gramotnosti,” řekla Exnerová.

ČSOB: Projekty pro autisty i bývalé vězně

Bankovní specialisté ČSOB z regionů pravidelně o finanční gramotnosti přednášení dětem na základních a středních školách. „To ale nestačí, protože finanční gramotnost se zdaleka netýká jen mladých lidí. Proto oslovujeme prostřednictvím grantů neziskovým organizacím další cílové skupiny – seniory, osoby se zdravotním postižením, lidi ze sociálně vyloučených oblastí,“ vysvětlila Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Banka (včetně svých značek Era a Poštovní spořitelna) věnovala od roku 2008 na podporu finanční gramotnosti více než 30 milionů korun.

Do pobočky ČSOB v Říčanech přišli nedávno na návštěvu klienti organizace Modré dveře – byli podpořeni v projektu Zvyšování finanční gramotnosti jako prevence proti zadlužování. Foto: archiv ČSOB

Mezi podpořené projekty patří například Hospodaření s penězi Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA střední Čechy), jehož cílem je prohloubit finanční znalosti a dovednosti nezbytné k samostatnému životu u lidí s poruchou autistického spektra. Osobnímu finančnímu a dluhovému poradenství pro seniory se zase věnují občanské poradny v Říčanech, Mnichovicích a Benešově.

Banka podporuje také projekt Komu se nelení, tomu se zelení, v němž se organizace IQ Roma servis soustředí na posilování finanční gramotnosti dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách. Formou dlouhodobé interaktivní hry učí děti hospodařit s penězi. Sociálně znevýhodněným romským studentům středních škol bude určen intenzivní kurz finanční gramotnosti, díky němuž se seznámí s bankovními produkty a prakticky si vyzkouší práci s platebním terminálem a bankomatem.

ČSOB podpořila i projekt Umím si poradit s financemi, abych mohl/a překročit minulost organizace Rubikon Centrum. Projekt reaguje na prokázanou souvislost mezi nízkou finanční gramotností osob s trestní minulostí a jejich návratem k trestné činnosti. Jeho cílem je zvýšit finanční gramotnost a řešit zadluženost u osob po výkonu trestu.

GE Money Bank: vzdělávání pro učitele

„Je pro nás důležité, aby naši klienti i široká veřejnost rozuměli tomu, co říkáme, a dokázali správně a bez rizik řídit své finance. I proto vznikl projekt Rozumíme penězům,“ uvedla mluvčí banky Lucie Policarová. Finančním partnerem vzdělávacího projektu, který realizuje občanské sdružení AISIS, je GE Money Bank od roku 2006.

Společně připravují semináře finanční gramotnosti pro učitele základních škol. Kromě knihy Rozumíme penězům pro první a druhý stupeň mají kantoři od tohoto školního roku k dispozici Sbírku úloh, která propojuje matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost. Letos se program Rozumíme penězům dostal také do mateřských škol, kde se zaměřuje na finanční, osobnostní a sociální výchovu.

Základní myšlenkou projektu Rozumíme penězům je vyzkoušet si vše „na vlastní kůži“. Žáci se učí rozumět financím jako členové modelových domácností, které řeší praktické situace  – rozpočet domácnosti, pořízení bydlení, nákup automobilu, dovolenou, investice. Jednou za rok mají děti možnost vyhrát pobyt na „letní škole“, kde řeší modelové příklady hospodaření  ve skupinách.

„Od roku 2012 vedle spolupráce se sdružením AISIS naši dobrovolníci, kteří jsou odborní konzultanti a lektoři seminářů, strávili více než 100 hodin v nízkoprahových centrech a azylových domech, kde vedli semináře finanční gramotnosti pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiče. Od letošního roku jsme semináře rozšířili i do základních škol, kde školíme rodiče dětí,“ doplnila Policarová.

Provident Financial: poradenství pro sociální pracovníky

O znalé klienty jde i půjčovací společnosti Provident Financial. „Pro fungování občanské společnosti je totiž důležité, aby lidé věděli, jak správně zacházet s penězi. Proto považujeme finanční osvětu za klíčovou a budeme ji dále podporovat. Máme v současnosti dva programy finančního vzdělávání – Finanční kompas a Abecedu rodinných financí,“ sdělil mluvčí společnosti Ondřej Holoubek.

Finanční kompas jsou odborné kurzy pro dluhové poradce, kteří pomáhají lidem ve finančních potížích. Kurzy jsou určeny zejména pro sociální pracovníky a zaměstnance občanských poraden. Na seminářích vyučují například jak komunikovat s exekutorem či jak se podává žádost o osobní bankrot.

Abeceda rodinných financí je naopak určená pro širokou veřejnost. Lidé se na seminářích dozvědí, co má obsahovat pracovní smlouva, jak postupovat při reklamaci, nebo jak se bránit šmejdům. Abeceda běží již od roku 2010 formou seminářů například v malých obcích a je pro účastníky zdarma. Absolvovalo ji už přes 5000 lidí.

MY89.cz se tento týden věnuje tématu Finanční gramotnost. V úterý jsme představili příběhy dvou zajímavých lidí, kteří si na šíření finanční gramotnosti založili podnikání. Dnes odpoledne téma uzavřeme pozvánkou ke čtení nových pohádek pro děti, které napsali dva ekonomové a které jsou právě na finanční gramotnost zaměřené.

Téma pro vás připravila Zuzana Kohoutová, novinářka, která se specializuje na finance.

my89.cz | 15.10.2015 | Strana: 0 | Autor: Zuzana Kohoutová | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...