moneta logo
logo aisis

Projektové dny ve školách

Od března 2013 je v Plzeňském kraji realizován projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň, který  se  zaměřuje  na  zvýšení  finanční  gramotnosti  žáků prvního  stupně,  ale  také  jejich pedagogů. Iniciátorem projektu je Základní škola a mateřská škola Chanovice a zapojilo se do něj osm škol z Plzeňského kraje. Na jaře tohoto roku proběhly v zapojených školách projektové dny pro žáky 2.– 5. tříd, pod vedením  zkušených  lektorů.  Pro  realizaci  obsahu  projektu  si  pedagogové  vybrali  program Zodpovědně s penězi, který má zpracovnou metodiku pro pedagogy i pracovní listy pro žáky. Projektové  dny  byly  zaměřeny  nejen  na  finanční  gramotnost,  ale  také  na  rozvoj  klíčových kompetencí žáků a používání efektivních výukových metod. Pro  jednotlivé  ročníky  byla  vybrána  různá  témata, která  byla  vybírána  s ohledem  na jejich náročnost tak, aby byla pro žáky přínosná a zároveň adekvátní k jejich věku a zkušenostem. Ve 2. – 3. ročníku se žáci seznámili s tématem „České mince“. Cílem projektového dne bylo, aby se žáci seznámili se vzhledem a hodnotou  českých mincí, začali vnímat hodnotu peněz jako důležitou součást běžného života, dokázali se správně rozhodovat a svá rozhodnutí si také obhájit. Pro 4. ročník bylo připraveno téma „Historické osobnosti na  českých bankovkách“. Žáci se seznámili se základními formami peněz a se vzhledem českých bankovek, dozvěděli se také informace o historických osobnostech, které jsou na českých bankovkách zobrazeny. V 5.  ročníku  proběhly  projektové  dny  na  téma  „Cestujeme  po  Evropě“.  Toto  téma  bylo směřováno k pochopení smyslu spoření, žáci se seznámili se skladbou ceny zájezdu a učili se rozhodovat při nákupech s ohledem na své finanční možnosti. Projektové  dny  byly  realizovány  od  února  do  května  ve  všech  osmi  zapojených  školách. Celkem  proběhlo  24  projektových  dní,  kterých  se  zúčastnilo  493  žáků.  V současné  době plánujeme uspořádat na podzim ještě dva projektové dny. Mimo projektových dní probíhá na všech zapojených školách výuka finanční gramotnosti pod vedením pedagogů jednotlivých zapojených škol, kteří prošli školením v projektu Finanční gramotnost pro 1. stupeň, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Velké změny v zárukách a reklamacích

Významné novely zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku účinné od 6. 1. 2023 kromě nových povinností obchodníků při uvádění slev a omezení uzavírání...

Konec falešných slev v obchodech

Ve všech typech obchodů od kamenných až po ty internetové se již nesetkáte se slevami, které neodpovídají skutečnosti. Obvyklá praxe některých obchodníků, kteří počítali slevu...

Nahlédnutí do metodiky II. stupně ZŠ

Děti jsou akční. Navíc, díky jednoduchému přístupu k informacím, nás často překvapují otázkami, které prověřují nejen naše znalosti, ale i trpělivost a snahu si...