moneta logo
logo aisis

Projektové dny ve školách

Od března 2013 je v Plzeňském kraji realizován projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň, který  se  zaměřuje  na  zvýšení  finanční  gramotnosti  žáků prvního  stupně,  ale  také  jejich pedagogů. Iniciátorem projektu je Základní škola a mateřská škola Chanovice a zapojilo se do něj osm škol z Plzeňského kraje. Na jaře tohoto roku proběhly v zapojených školách projektové dny pro žáky 2.– 5. tříd, pod vedením  zkušených  lektorů.  Pro  realizaci  obsahu  projektu  si  pedagogové  vybrali  program Zodpovědně s penězi, který má zpracovnou metodiku pro pedagogy i pracovní listy pro žáky. Projektové  dny  byly  zaměřeny  nejen  na  finanční  gramotnost,  ale  také  na  rozvoj  klíčových kompetencí žáků a používání efektivních výukových metod. Pro  jednotlivé  ročníky  byla  vybrána  různá  témata, která  byla  vybírána  s ohledem  na jejich náročnost tak, aby byla pro žáky přínosná a zároveň adekvátní k jejich věku a zkušenostem. Ve 2. – 3. ročníku se žáci seznámili s tématem „České mince“. Cílem projektového dne bylo, aby se žáci seznámili se vzhledem a hodnotou  českých mincí, začali vnímat hodnotu peněz jako důležitou součást běžného života, dokázali se správně rozhodovat a svá rozhodnutí si také obhájit. Pro 4. ročník bylo připraveno téma „Historické osobnosti na  českých bankovkách“. Žáci se seznámili se základními formami peněz a se vzhledem českých bankovek, dozvěděli se také informace o historických osobnostech, které jsou na českých bankovkách zobrazeny. V 5.  ročníku  proběhly  projektové  dny  na  téma  „Cestujeme  po  Evropě“.  Toto  téma  bylo směřováno k pochopení smyslu spoření, žáci se seznámili se skladbou ceny zájezdu a učili se rozhodovat při nákupech s ohledem na své finanční možnosti. Projektové  dny  byly  realizovány  od  února  do  května  ve  všech  osmi  zapojených  školách. Celkem  proběhlo  24  projektových  dní,  kterých  se  zúčastnilo  493  žáků.  V současné  době plánujeme uspořádat na podzim ještě dva projektové dny. Mimo projektových dní probíhá na všech zapojených školách výuka finanční gramotnosti pod vedením pedagogů jednotlivých zapojených škol, kteří prošli školením v projektu Finanční gramotnost pro 1. stupeň, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Jak si vybrat nemovitostní fond

Investování v České republice není trendy. Češi raději využívají bankovních účtů, kde ale nemohou porazit inflaci. Pokud se rozhodnou peníze uložit jinam, tak nejčastěji volí...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl III.

V prvním dílu seriálu na téma nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl II.

V prvním dílu seriálu o nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy...