moneta logo
logo aisis

Při potížích s dluhy jednejte ihned

Statistiky dokládají, že problémy se splácením závazků má osm procent obyvatel republiky.

Dluhy domácností rostou, půjčku nebo úvěr má téměř každý druhý obyvatel. Podle údajů centrální banky dosahují tyto dluhy jen u bank 1,213 bilionu korun.

Ze statistik společnosti Solus, spravující registr dlužníků, vyplývá, že problémy se splácením dluhů má osm procent populace. Nejhorší situace v tomto ohledu je v Ústeckém kraji, kde uvedený údaj překračuje hodnotu patnácti procent.

Zázraky se nedějí

To, jak se člověk zachová v případě, že se dostane do potíží se splácením, má významný vliv na budoucnost dlužníka i na celkové náklady snahy o umoření dluhů.

Největší chybou bývá, že hříšníci problém neřeší. Začnou se zapírat, nereagují na výzvy a čekají, co se bude dít. Spoléhat na zázrak se ale nevyplatí.

Přinášíme souhrn rad, které vám pomohou opět najít půdu pod nohami.

– Je dobré si ihned přiznat, v jaké jste situaci, a tou je nutné se také okamžitě zabývat. Lidé začínají řešit problémy s dluhy, až když je pozdě, a východisko je pro ně mnohem bolestnější, než kdyby začali konat ihned při první neuhrazené splátce.

– Kontaktujte věřitele, vysvětlete jim, v jaké jste situaci a požádejte o splátkový kalendář. Důležité je mluvit s věřiteli a při potížích se splácením, například v důsledku ztráty zaměstnání, jim tuto skutečnost sdělit. Požádejte o odložení několika splátek nebo jejich dočasné snížení.

– Plaťte případně i menší částky, ale hlavně pravidelně. Častou chybou dlužníků bývá, že když nemají na zaplacení splátky, nepošlou věřiteli raději vůbec nic. Mnohem lepší je však uhradit třeba jen část splátky a projevit vůli dos- tát závazkům.

– Odpovídejte včas na dopisy a doklady si pečlivě uschovávejte. Veškerou korespondenci adresovanou věřiteli posílejte doporučeně a s dodejkou, která poslouží jako doklad o převzetí. Veškeré písemnosti si ukládejte. Mohou se v budoucnu hodit jako dů- kazní materiál v případném sporu.

– Zabývejte se především těmi dluhy, které vás mohou připravit o bydlení, dodávku energie či vlastní svobodu. Máte-li více plateb, na jejichž uhrazení nemáte dost peněz, uhraďte v první řadě ty, které ohrožují bydlení splátky hypotečního úvěru, nájemné, účty za elektřinu, vodu a plyn. Zahrňte splátky dluhů do rodinného rozpočtu a přizpůsobte se mu. Po nutnou dobu omezte výdaje na všechno, co nezbytně nepotřebujete, ať je to zboží nebo služby.

– Nevzdávejte pokusy o dohodu s věřiteli, i když první návrhy odmítají. Buďte aktivní a nečekejte pouze na návrhy věřitele. Hledejte způsoby, jak se dohodnout. Nenechte se odradit při prvním nezdaru.

– Nepůjčujte si další peníze na splátky starých dluhů. Vytvářet další dluhy k zaplacení dluhů starých je cesta do pasti, ze které není úniku. Půjčky na úhradu dluhů po splatnosti bývají zpravidla nevýhodnější, než byly půjčky předchozí.

– Nebojte se požádat o radu odborníka. Za situaci se nestyďte a obraťte se na právníka nebo na občanskou poradnu. Věřte, že náklady v řádu stovek až několika tisíc korun za radu odborníka vám v konečném důsledku ušetří mnohem vyšší částky.

– Začněte jednat s předstihem, nečekejte na datum splatnosti dluhu. Pokud víte již dopředu, že závazkům nedostojíte, na nic nečekejte a kontaktujte věřitele. Pokuste se domluvit na řešení, které je schůdné pro obě strany. Ani věřitel totiž nechce přijít o peníze.

– Řadě těchto situací lze předejít, pokud již při sjednávání úvěru nebo půjčky uzavřete zároveň příslušné pojištění. Máme na mysli pojištění schopnosti splácet či pojištění ztráty zaměstnání.

Pomoc není daleko

Ve vzdělávacím a osvětovém projektu Zodpovědně s penězi se těmto radám učí žáci základních škol v modelových domácnostech při řešení fiktivních dluhů. Zkušenosti ukazují, že tyto rady mohou být užitečné i dospělým.

ROBERT KOČÍ
Autor spolupracuje s projektem Zodpovědně s penězi, který přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých.

Radu najdete například na těchto internetových adresách: www.pomocsdluhy.cz, www.obcanskeporadny.cz, www.konzument.cz, www.dtest.cz, www.rozumimepenezum.cz.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...