moneta logo
logo aisis

Ministrem financí na jeden den

Každý rozpočet ať už rodinný, státní nebo třeba rozpočet obce by měl být plánován tak, aby skončil přebytkem. To znamená, aby příjmy byly vyšší než výdaje. Díky tomuto přebytku se tvoří postupně rezerva, která v budoucnu slouží ke krytí nenadálých výdajů či na plánované větší výdaje. Přebytek může být také použit k budování finanční svobody. Nahromaděné finanční prostředky pak slouží díky investicím ke generování dalších příjmů, jako je například nájemné ze zakoupené nemovitosti. Takovým příjmům se říká pasivní příjem.

Rozpočet České republiky historicky končí, až na jednu výjimku, každý rok deficitem. To znamená, že výdaje jsou vyšší než příjmy. Aby tomu tak mohlo být, musí si Česká republika každý rok půjčovat další a další peníze k financování takových deficitů. Navíc každý rozpočet musí počítat s tím, že z příjmů se budou hradit úroky z již dříve nashromážděných dluhů a také samozřejmě splácet dluh samotný. I rozpočet na rok 2022 je sestaven jako deficitní. Jeho návrh s deficitem ve výši 376,6 miliardy korun najdete v excelovské tabulce.

Ve skupině se domluvte a udělejte takové smysluplné úpravy na výdajové straně státního rozpočtu, aby ten skončil jako vyrovnaný. Tedy aby výši příjmů odpovídala i výše výdajů. Zbytku třídy představte, jaké škrty a v jaké výši máte v plánu udělat. Úpravy rozpočtu si přesně poznamenejte.

V tabulce můžete měnit všechna šedá pole. Vidíte název položky, plánované výdaje na rok 2021 a na závěr alternativní návrh. Tento návrh lze právě měnit. Můžete měnit počty státních zaměstnanců, výši jejich platů, počet příjemců sociálních dávek, výši důchodů a další různé výdaje státu, ať už absolutní částkou či procentuálně.

Na závěr diskutujte nad následujícími otázkami. Odpovědi na některé z nich naleznete v přechozím textu.

Jaký je rozdíl mezi rozpočtem přebytkovým, deficitním a vyrovnaným?

Jaké nenadálé výdaje mohou státu vzniknout?

Proč je dobré hospodařit s přebytkem?

S čím musí stát počítat do dalších let, pokud vytvoří deficit a je nutné si peníze půjčit?

Proč myslíte, že je tak těžké pro politiky vytvořit vyrovnaný či přebytkový rozpočet?

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...