Každý rozpočet ať už rodinný, státní nebo třeba rozpočet obce by měl být plánován tak, aby skončil přebytkem. To znamená, aby příjmy byly vyšší než výdaje. Díky tomuto přebytku se tvoří postupně rezerva, která v budoucnu slouží ke krytí nenadálých výdajů či na plánované větší výdaje. Přebytek může být také použit k budování finanční svobody. Nahromaděné finanční prostředky pak slouží díky investicím ke generování dalších příjmů, jako je například nájemné ze zakoupené nemovitosti. Takovým příjmům se říká pasivní příjem.

Rozpočet České republiky historicky končí, až na jednu výjimku, každý rok deficitem. To znamená, že výdaje jsou vyšší než příjmy. Aby tomu tak mohlo být, musí si Česká republika každý rok půjčovat další a další peníze k financování takových deficitů. Navíc každý rozpočet musí počítat s tím, že z příjmů se budou hradit úroky z již dříve nashromážděných dluhů a také samozřejmě splácet dluh samotný. I rozpočet na rok 2022 je sestaven jako deficitní. Jeho návrh s deficitem ve výši 376,6 miliardy korun najdete v excelovské tabulce.

Ve skupině se domluvte a udělejte takové smysluplné úpravy na výdajové straně státního rozpočtu, aby ten skončil jako vyrovnaný. Tedy aby výši příjmů odpovídala i výše výdajů. Zbytku třídy představte, jaké škrty a v jaké výši máte v plánu udělat. Úpravy rozpočtu si přesně poznamenejte.

V tabulce můžete měnit všechna šedá pole. Vidíte název položky, plánované výdaje na rok 2021 a na závěr alternativní návrh. Tento návrh lze právě měnit. Můžete měnit počty státních zaměstnanců, výši jejich platů, počet příjemců sociálních dávek, výši důchodů a další různé výdaje státu, ať už absolutní částkou či procentuálně.

Na závěr diskutujte nad následujícími otázkami. Odpovědi na některé z nich naleznete v přechozím textu.

Jaký je rozdíl mezi rozpočtem přebytkovým, deficitním a vyrovnaným?

Jaké nenadálé výdaje mohou státu vzniknout?

Proč je dobré hospodařit s přebytkem?

S čím musí stát počítat do dalších let, pokud vytvoří deficit a je nutné si peníze půjčit?

Proč myslíte, že je tak těžké pro politiky vytvořit vyrovnaný či přebytkový rozpočet?