Většina lidí ví, že úrok je odměna za půjčení peněz. Může se jednat o úrok placený klientem bance za půjčení peněz prostřednictvím půjčky či úvěru nebo obráceně úrok z vkladů pro klienta banky. A právě u úroků z vkladů na různých spořicích nebo investičních produktech je zajímavý přívlastek „složený“.

Podstatou složeného úročení je, že v okamžiku kdy jsou ke vkladu připsány úroky, se v dalším období úročí nejen původní vklad, ale i již připsané úroky. Složené úročení jsou tedy jinými slovy úroky z úroků. Toto složené úročení je zajímavé z dlouhodobého pohledu.

Jako příklad si můžeme uvést dva muže Petra a Pavla. Pro tyto účely a zjednodušení si odmyslíme případnou povinnost platit z úroků daně, riziko a vliv inflace na úspory.

Příklad 1:

  • Petr vložil na spořicí účet 100 000 Kč a nechal je tam ležet tři roky. Úrok byl po celou dobu 3 % p. a. s tím, že se úroky připisují měsíčně. Tím pádem každý další měsíc banka počítala Petrovi úroky nejen z vkladu, ale také z již připsaných úroků. Po 5 letech bude mít Petr na účtu 116 162 Kč.
  • Pavel investoval 100 000 Kč do firmy svého bratra, který mu slíbil, že mu je po 5 letech vrátí s tím, že mu vyplatí i úrok 3 % za každý rok. Pavel by měl tedy nárok na 115 000 Kč.

Příklad 2:

  • Petr si spoří na důchod. Investuje do akcií pravidelně měsíčně 5 000 Kč. Počítá s tím, že bude spořit 30 let. Budeme-li předpokládat, že z dlouhodobého hlediska mu jeho investice bude přinášet v průměru výnos 7 % ročně, bude hodnota jeho investice po 30 letech 6 099 854 Kč. Celková investovaná částka by činila přitom 1 800 000 Kč.
  • Pavel si začal spořit na důchod později. Investuje stejně jako Petr jen vyšší částku a to 15 000 Kč měsíčně a počítá, že tak bude činit 10 let. Celková investovaná částka bude tedy stejná jako u Petra. Hodnota jeho investice bude na konci však „pouze“ 2 596 217 Kč. A to díky kouzlu složeného úročení.