Spotřebitelský úvěr je jednorázový úvěr pro fyzické osoby na financování běžných potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží a k financování různých služeb. Nabízí mnoho variant doby splácení a výše splátek. Může ale obsahovat neúměrné sankce od věřitele.