Je to fyzická (např. Ondřej Střecha – pokrývačské práce, dále jen FO) nebo právnická osoba (např. První pokrývačská a.s. dále jen PO), která dává lidem pracovní příležitost, tedy zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání se na základě pracovní smlouvy či dohody stávají zaměstnanci.