moneta logo
logo aisis

Jste finančně gramotní? Projekt Zodpovědně s penězi může pomoci.

S penězi jste denně ve styku, finanční rozhodnutí činíte za den několikrát. Myslíte si, že financím rozumíte? Stejně tak smýšlí 94 % Čechů, přesto 22 % s penězi stěží vyjde a 64 % splácí nějakou půjčku. Prověřte si raději své znalosti.

Finanční gramotnost znamená znalost finančních produktů, trhu a zákonitostí a zároveň schopnost je aplikovat na vlastní finanční rozhodování. Asi každý souhlasí s tvrzením, že život na dluh není správný a případnou půjčku je třeba si dopředu propočítat. Rodina či jedinec by měli mít přehled o svých příjmech a výdajích a zajišťovat se na staří či horší časy. Sáhněte si však do svědomí, že to tak opravdu děláte a pečlivě každé finanční rozhodnutí zvažujete? Jak ukázal letošní průzkum společnosti MindBridge Consulting pro finančněporadenskou společnost Partners, za finančně zodpovědné se považuje 94 % dotázaných (vzorek tvořilo 1000 respondentů z celé ČR). Ve skutečnosti však 41 % Čechů s financemi stěží vyjde ke konci měsíce nebo žije z půjček, což zodpovědné chování rozhodně není. „Za finančně zodpovědné minimum lze považovat plánování příjmů a výdajů, tedy vedení rodinného rozpočtu, a postupné vytvoření finanční rezervy na nečekané výdaje,“ popisuje Lada Kičmerová, ředitelka marketingu a PR společnosti Partners.

Finance pod kontrolou

Povědomí o vlastní finanční situaci je k nezaplacení. Myslíte si, že víte, kolik utrácíte a za co? Tipněte si a pak si měsíc veďte přesné záznamy, výsledky vás pravděpodobně překvapí. Rodinný rozpočet si vede 52 % domácností, ukázal průzkum. Nejčastěji na papíře (39 %) nebo v excelové či wordovské tabulce (37 %). Specializované aplikace využívá zhruba 10 % dotázaných. Systém RQ Money nabízí správu účtů, monitoring výdajů i sledování například vývoje akcií, ke stažení je zdarma a nejprve jej musíte zásobovat daty o vás a vašich účtech. Tuzemský program Domácí účetnictví nabízí podobné funkce včetně tvorby knihy jízd a licence stojí 500 Kč. Recenze programů si můžete přečíst na www. zive.cz, kde jsou i odkazy na stažení. Zajímavé je, že rodinný rozpočet si vedou převážně rozvedení.
Rozdíl mezi bohatými a chudými je právě v tom, že ti první vědí, kudy jejich peníze tečou, a mají jistou finanční rozvahu. Dobrý plán je základem úspěchu. Spočtěte si, kolik za měsíc vyděláte a kolik utratíte. Lze vydané peníze nějakým způsobem omezit? Jak byste chtěli žít za pět, deset, dvacet nebo třicet let? Výzkum ukázal, že 59 % Čechů se snaží mít na konci měsíce finanční rezervu. Co by s ní měli udělat? Dobrým řešením je ukládat ji na spořicí účet a větší částku uložit na termínovaný vklad či do dluhopisů, pokud víte, že ji nebudete v příštích měsících či letech potřebovat.

Nezbytné vzdělání

Hospodaření s penězi se musí naučit každý. Čím dříve začne, tím méně závažných chyb pravděpodobně udělá. Nebojte se dětem svěřit peníze, praxí se naučí nejvíce. Kapesné dětem supluje příjem ze zaměstnání, mělo by být proto pravidelné a obsahovat pevnou a motivační složku. V pevně daném termínu dostává kapesné pouze 40 % dětí, 36 % dětí peníze dostane, když je potřebuje, a 10 % dětí je ziskem kapesného motivováno k plnění povinností či za dobré známky. „Pouhých 8 % rodičů posílá dětem kapesné na účet. Děti takto prozíravých rodičů se totiž mohou lépe naučit správě vlastních finančních prostředků, a navíc se seznámit s internetovým bankovnictvím a základními bankovními službami, které je budou provázet celý život,“ vysvětluje Dagmar Prajzlerová, manažerka Partners bankovní služeb. Děti mohou mít své vlastní konto již od narození do 15 let zdarma. „Správce dětského účtu může nastavit například týdenní limit na výběr z bankomatu,“ doporučuje Pavla Hávová, mluvčí ČSOB. Pro teenagery je určeno studentské konto od 15 do 26 let s vedením zdarma. Některé banky ho doplňují kreditními kartami, jiné nabízejí pouze běžný účet. Zvolit lze i běžný účet bez poplatků u Zuno či Fio banky. Vlastní účet ocení mladí, kteří si přivydělávají, i ti, kteří žijí daleko od rodičů. „Z průzkumu Ery vyplývá, že více než polovina dětí by ráda sama rozhodovala o svých financích. Mladí lidé navíc vlastní bankovní účet považují za vstup do dospělosti,“ dodává Jan Doubek, ředitel klientské komunikace Ery. Průzkum agentury Ipsos pro společnost Partners ukázal, že děti ve věku 10 až 15 let s kapesným nevyjdou v 37 % případů a vyjdou jen někdy v 15 %, kapesné stačí 48 % dětí. Nesprávné návyky v dětství však mohou vést k velkým problémům v dospělosti, o čemž svědčí například 32 000 návrhů na oddlužení z důvodu nezvládání vlastních dluhů v loňském roce. K pozdějšímu využívání půjček vede i přílišná štědrost rodičů a peníze kdykoli k dispozici. Obvyklá výše kapesného je 10–50 Kč pro děti na prvním stupni, 100–500 Kč u dětí na druhém stupni, 500–800 Kč u středoškoláků a vysokoškoláků. Průměrné měsíční náklady na život vysokoškoláka jsou kolem 8000 Kč, podle průzkumu ČSOB je platí 90 % rodičů, avšak 75 % studentů si přivydělává. „Kapesné by mělo být v minimální míře,“ upozorňuje psychoterapeutka Jana Tamchynová. „Děti by si měly začít uvědomovat hodnotu peněz a složitost jejich vydělávání.“ Nechte své děti rozhodovat o vlastních penězích samostatně, ale na případný přešlap je upozorněte a vysvětlete jim správnější variantu. Nechte děti nahlédnout do fungování domácnosti, vysvětlete jim principy spoření, půjček, úroků i sankcí za nesplacení. Potřebu finančního vzdělávání si uvědomují už i finanční instituce. Poradenská společnost Partners spustila v roce 2011 ve spolupráci s organizací UNESCO projekt Den finanční gramotnosti (8. září) a za loňský školní rok její poradci a lektoři odučili téměř 800 lekcí finanční gramotnosti po celé republice. „Většina školení proběhla na základních a středních školách. Naši lektoři v podstatě suplují roli učitelů, kteří by měli finanční gramotnost vyučovat sami, ale nemají potřebné znalosti,“ shrnuje Viola Baštýřová, koordinátorka projektu Den finanční gramotnosti. Součástí projektu je i vylepšování finančních hesel na Wikipedii, listopadové vydání knihy Jak ovládnout své peníze aneb Finanční plánování pro každého a edukativní hra Finance v kapse pro dva až pět hráčů. Dospělí se mohli poučit z televizního pořadu Krotitelé dluhů (v archivu ČT) a v projektu Nenech se dojit (www. nenechsedojit.cz), semináře budou pokračovat. „Vysoké zadlužení často postihuje potomky nebo partnery dlužníků, a to i po jejich smrti, kdy jsou pozůstalí nuceni zříkat se dědictví. Je potřeba si uvědomit, že dluhy nemusí padnout jen na vás, ale ovlivní vždy i vaše nejbližší okolí,“ varuje Jan Hranička, obchodní ředitel společnosti Economy Rating, která projekt vytvořila a realizovala. Žáky na základních a středních školách učí projekt Rozumíme penězům vytvořený společností GE Money Bank v kooperaci s občanským sdružením AISIS s garancí MŠMT a dotací z Evropského sociálního fondu. Ze srovnávacích testů vyplývá, že se v problematice orientují lépe než jejich rodiče. „Děti, které prošly projektem Rozumíme penězům, jsou velmi dobře připraveny na život v dospělosti. Mají reálné představy o tom, co kolik stojí, a nemají přehnané nároky na svou první mzdu. Vědí také, na kterých výdajích může rodina ušetřit,“ shrnuje výsledky výzkumu Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům.
Zajímavý pohled na kurzy finančního vzdělávání nabízí americká studie Against Financial Literacy Education profesorky práva Lauren E. Willisové z Loyola Law School v Los Angeles ukazující souvislost mezi přeceňováním finančních znalostí Američanů a kurzů finanční gramotnosti. Kurzy prý vyvolávají v lidech klamný pocit, že financím rozumějí. Ukazuje to i mezinárodní studie společnosti ING Pojišťovna. V roce 2011 si ve finanční problematice věřilo 32 % Čechů, avšak rozumělo jí pouze 21 % dotázaných, loni se považovalo za finančně gramotné 66 % a skutečně se ve financích orientovalo pouze 14 % Čechů. „Nejméně si jsou Češi jistí v otázkách ohledně spoření a úvěrů – správně na ně odpovědělo pouze 40 %, resp. 43 % respondentů,“ uvádí Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny pro ČR a SR. „Nejlépe si Češi poradili s otázkami na finanční budoucnost, 56 % znalo správné odpovědi,“ dodává.
Chcete-li si ověřit své znalosti, přečtěte si srozumitelnou knihu Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol. Vydal ji Národní ústav odborného vzdělávání a je zdarma ke stažení na http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf.

Chováte se odpovědně?

Základem finančně odpovědného chování je rovnováha mezi příjmy a výdaji, ideálně s převyšujícími příjmy. Finanční rezerva vám usnadní řešení nečekaných událostí, například nemoci, ztráty zaměstnání, krádeže auta a podobně. Adekvátní výše je alespoň tří- až šestinásobek měsíčního platu. Zabezpečení na stáří plánujte již od prvního zaměstnání. Nechte si poradit od finančního poradce, jaké produkty a způsoby investic se vám nejvíce hodí. „V západní Evropě je již zcela běžné, že si mladí od první výplaty odkládají 10 % příjmu,“ sděluje zkušenosti Pavla Hávová. Uvědomte si, že peníze každoročně ztratí svoji cenu ve výši inflace. Momentálně se pohybuje kolem 2 %, vybírejte proto spořicí produkty s vyšším zhodnocením. Základem úspěchu je diverzifikace portfolia – pro pravidelné platby se hodí běžný účet, jste-li spořádaní, můžete využít k nákupům kreditní kartu se slevami a věrnostními programy. Pro krátkodobé ukládání zbytných finančních prostředků se hodí spořicí účet, pro dlouhodobější uložení termínovaný vklad či dluhopisy. Půjčky se vyplatí pouze u hmotných statků dlouhodobějšího charakteru, například pořízení či rekonstrukce bydlení nebo vzdělání. Nějaký typ úvěru má 64 % Čechů, z toho 56 % na bydlení. „To jsou typy úvěrů, které lze považovat za ‚dobré‘. Mezi ty ‚špatné‘ spadají půjčky od nebankovních společností, které podle výzkumu má 16 procent respondentů,“ uvádí Lada Kičmerová. Asi nepřekvapí, že finanční odpovědnost stoupá se vzděláním, ale důležitá je pro všechny! Pokud používáte kreditní kartu, plaťte jí pouze tolik, kolik si můžete dovolit, a vypůjčené peníze od banky vraťte během bezúročného období. Úroky za nesplacení celé částky se šplhají rychle vysoko. „Nastavte si v on-line bankingu automatické splácení ze svého běžného účtu, buď ve výši minimální splátky, nebo celé dlužné sumy, a nemusíte se starat o termíny,“ doporučuje Lukáš Tomis ze Zuno banky. Finanční gramotnost ovlivňuje život jedince i celé rodiny. „Mnoho dobrých i špatných návyků pochází z rodinného prostředí. Děti velmi dobře vidí a vnímají, jakým způsobem s penězi nakládají jejich rodiče. V této souvislosti lze pouze doporučit, aby se rodiče o penězích učili zároveň se svými dětmi, protože ty potřebují pozitivní vzor. Je však možné, že to mohou být také děti, jež díky dobrému finančnímu vzdělávání ve školách budou pozitivně působit na finanční gramotnost svých rodičů, kterým se podobného vzdělání nedostalo,“ říká sociolog Igor Nosál, který zkoumal výsledky projektu Rozumíme penězům.
Dobrá rada on-line www.denfinancnigramotnosti.cz www.rozumimepenezum.cz

Foto autor| FOTO: PROFIMEDIA. CZ

Jste finančně gramotní?Bydlení, stavby, reality | 23.10.2013 | Rubrika: Stavba |  Strana: 134 | Autor: KRISTINA HROCHOVÁ | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Proč mít a využívat kreditní kartu    

Kreditní karta se často prezentuje obchodníky jako „železná rezerva“. Když nastane nouzová situace, může posloužit jako rychlá záchranná síť, avšak pokud nedokážete splatit dluh...

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...