moneta logo
logo aisis

Jaké mají studenti při práci výhody oproti jiným zaměstnancům?

Nezletilí pracovníci (15-17 let) mají právo na výhodnější pracovní podmínky, nesmějí pracovat přesčas, v noci, v příliš fyzicky náročných nebo nebezpečných provozech. Nesmí s nimi být uzavírány některé typy dohod, které by znamenaly zvýšenou odpovědnost pří výkonu práce (viz otázky k odpovědnosti výše).

Za osoby do 26 let soustavně se připravující na budoucí povolání platí stát zdravotní pojištění. Ovšem to platí plně jen pro prezenční studium na státem uznaných školách. Za soustavnou přípravu se nepovažuje dálkové a kombinované studium při současné výdělečné činnosti, evidenci na ÚP nebo pobírání podpory při rekvalifikaci.

Studenti ani žáci nejsou nemocensky pojištěni, takže jim nevzniká nárok na výplatu nemocenské, peněžité pomoci v mateřství ani podpory při ošetřování člena rodiny. Nemají možnost se čistě jen z důvodu svého studia pojistit (dávky nemocenského pojištění mají krýt výpadek příjmů – pokud nejsou příjmy, nemají ani dávky smysl).

Doba studia se od 1.1.2010 už nezapočítává do doby pro nárok na důchod. Studenti se mohou dobrovolně důchodově pojistit, přičemž doba dobrovolného pojištění v době studia se nezapočítává do jinak maximální doby dobrovolné účastni na důchodovém pojištění. Pro rok 2011 to znamená měsíčně platit minimálně 1732 Kč, přihlásit se může student na příslušné OSSZ/MSSZ, viz zákon o důchodovém pojištění.

Pokud studenti pracují jako OSVČ, považuje se toto za vedlejší činnost, což s sebou nese zejména daňové výhody – nemusí platit minimální povinný odvod na povinné pojištění (ale je třeba se přihlásit na pojišťovně a OSSZ), sociální i zdravotní pojištění platí po skončení roku pouze s ohledem na skutečně dosažený zisk.

Studenti mají dále slevy na dani z příjmů. Je možné je uplatnit za období studia až do začátku školních prázdnin po ukončení studia (o prázdninách už nikoli).

  • Při vysokých příjmech není možné slevu na studenta uplatnit. To platí v situacích, kdy výdělečná činnost při studiu zakládá účast na nemocenském pojištění povinně (tedy jako OSVČ-hlavní činnost nebo OSVČ-vedlejší činnost se zisky vyššími, než je rozhodný příjem pro daný rok; u práce na DPČ delší než 14 dní s výdělkem od 2.500 měsíčně a na DPP od 10.001 Kč měsíčně) nebo nemocenské pojištění platí OSVČ dobrovolně (např. kvůli očekávané mateřské), viz zákon o daních z příjmů.
  • Při nízkých příjmech se zaměstnaným studentům vyplatí podepsat růžové Prohlášení podle § 38k, odst. 4 zákona o daních z příjmů. Budou tak moct uplatnit slevu a díky prohlášení budou platit daň zálohovou místo srážkovou a mohou uplatňovat slevu na studenta, obvykle pak vyjde daň nulová.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Proč mít a využívat kreditní kartu    

Kreditní karta se často prezentuje obchodníky jako „železná rezerva“. Když nastane nouzová situace, může posloužit jako rychlá záchranná síť, avšak pokud nedokážete splatit dluh...

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...