Doporučená výše operativní rezervy by měla být ve výši šestiměsíčních nákladů domácnosti.