Rezervy tvoříme pravidelným odkládáním stanovené finanční částky.