moneta logo
logo aisis

Jak se liší pravidla pro DPP a DPČ, kromě času, který mohu odpracovat?

DPP předpokládá minimální časovou investici od pracovníka a na oplátku poskytuje pracovníkovi nejmenší ochranu. Pokud chceme být jako pracovníci chráněni a opečováváni i při malém rozsahu práce, musíme si vyjednat zkrácený úvazek v rámci pracovního poměru, což je naopak nevýhodné pro zaměstnavatele, který nejspíše bude trvat na DPP. DPČ nabízí „něco mezi“. Pro všechny smlouvy závislé práce platí, že musejí být uzavřeny písemně a hodinová odměna nesmí být nižší než minimální mzda.

Pro dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) společně platí, že do příjmu 5.000 Kč měsíčně jsou příjmy daněny srážkovou daní, pokud u daného zaměstnavatele nebylo podepsáno růžové Prohlášení podle § 38k, odst. 4 zákona o daních z příjmů. Pro obě také platí, že na cestovní náhrady, dovolenou a placené překážky v práci je nárok jen tehdy, je-li výslovně v dohodě sjednán. Proto si tyto záležitosti v dohodách ve svém zájmu pohlídejte.

Z příjmu na DPČ se

  • do 2.499 Kč měsíčně sociální ani zdravotní neplatí (jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu).
  • v délce trvání 14 dní a méně (tzv. krátkodobé zaměstnání) se bez ohledu na příjem platí jen zdravotní, nikoli sociální pojištění
  • platí se sociální i zdravotní pojištění za současného splnění podmínek 1) příjmu od 2.500 Kč měsíčně výše a 2) délce trvání 15 dní a více.

Z příjmu na DPP se odvádí sociální a zdravotní pojištění od 10.001 Kč měsíčně, ovšem z dávek pak náleží jen nemocenská a mateřská (nikoli už ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství).

Dohody u jednoho zaměstnavatele se sčítají pro určení počtu hodin za rok a výše celkového měsíčního příjmu kvůli platbám sociálního pojištění, ale ne už pro účely plateb zdravotního pojištění – u toho se posuzuje každá dohoda zvlášť.

DPP a DPČ se navzájem nesčítají. DPP + DPP, resp. DPČ + DPČ ano.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...