moneta logo
logo aisis

Jak se liší pravidla pro DPP a DPČ, kromě času, který mohu odpracovat?

DPP předpokládá minimální časovou investici od pracovníka a na oplátku poskytuje pracovníkovi nejmenší ochranu. Pokud chceme být jako pracovníci chráněni a opečováváni i při malém rozsahu práce, musíme si vyjednat zkrácený úvazek v rámci pracovního poměru, což je naopak nevýhodné pro zaměstnavatele, který nejspíše bude trvat na DPP. DPČ nabízí „něco mezi“. Pro všechny smlouvy závislé práce platí, že musejí být uzavřeny písemně a hodinová odměna nesmí být nižší než minimální mzda.

Pro dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) společně platí, že do příjmu 5.000 Kč měsíčně jsou příjmy daněny srážkovou daní, pokud u daného zaměstnavatele nebylo podepsáno růžové Prohlášení podle § 38k, odst. 4 zákona o daních z příjmů. Pro obě také platí, že na cestovní náhrady, dovolenou a placené překážky v práci je nárok jen tehdy, je-li výslovně v dohodě sjednán. Proto si tyto záležitosti v dohodách ve svém zájmu pohlídejte.

Z příjmu na DPČ se

  • do 2.499 Kč měsíčně sociální ani zdravotní neplatí (jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu).
  • v délce trvání 14 dní a méně (tzv. krátkodobé zaměstnání) se bez ohledu na příjem platí jen zdravotní, nikoli sociální pojištění
  • platí se sociální i zdravotní pojištění za současného splnění podmínek 1) příjmu od 2.500 Kč měsíčně výše a 2) délce trvání 15 dní a více.

Z příjmu na DPP se odvádí sociální a zdravotní pojištění od 10.001 Kč měsíčně, ovšem z dávek pak náleží jen nemocenská a mateřská (nikoli už ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v mateřství).

Dohody u jednoho zaměstnavatele se sčítají pro určení počtu hodin za rok a výše celkového měsíčního příjmu kvůli platbám sociálního pojištění, ale ne už pro účely plateb zdravotního pojištění – u toho se posuzuje každá dohoda zvlášť.

DPP a DPČ se navzájem nesčítají. DPP + DPP, resp. DPČ + DPČ ano.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Jak si vybrat nemovitostní fond

Investování v České republice není trendy. Češi raději využívají bankovních účtů, kde ale nemohou porazit inflaci. Pokud se rozhodnou peníze uložit jinam, tak nejčastěji volí...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl III.

V prvním dílu seriálu na téma nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl II.

V prvním dílu seriálu o nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy...