Jistina je objem finančních prostředků, které si dlužník půjčuje od věřitele.