moneta logo
logo aisis

Brigády a práce na černo

Prací na černo je označována práce, která není založena smlouvou typicky pracovní. Někdy bývá taková práce bez smlouvy mylně označována jako brigáda. Náš právní řád slovo brigáda nezná. Jedná se o obecně vžitý výraz pro krátkodobé zaměstnání. I to však musí být vykonáváno na základě smlouvy. Nejčastěji bývá brigáda spojena se studenty, kteří si při studiu přivydělávají.

Brigádu může vykonávat každý, kdo dovršil věk patnácti let a skončil povinnou školní docházku. To je typicky po 31. srpnu po konci devátého ročníku základní školy. Pokud někdo vykonává brigádu dříve, jedná se vždy o práci na černo. A ta je nelegální.

Aby dále nešlo o nelegální práci, je třeba kromě výše zmíněných podmínek, aby zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu. Výkon práce bez pracovní smlouvy s sebou přináší řadu nevýhod.

Jednou z nich je jakákoli nejistota, že bude zaměstnanci vyplacena za práci mzda. Nepoctivý zaměstnavatel ji může třeba zaměstnanci odmítnout vyplatit. Zaměstnanec bez pracovní smlouvy pak nemá, jak donutit zaměstnavatele, aby došlo k nápravě. Dále při pracovním úrazu nemá zaměstnanec žádný nárok na odškodnění. Při vážném úrazu může jít třeba i o následky na celý život a velké peníze.

Proč zaměstnavatelé nutí pracovat brigádníky na černo? Ulehčují si tím práci a chtějí ušetřit peníze, jelikož za brigádníka neodvádí daně a případně ani zdravotní a sociální pojištění. Tím okrádají stát. Za to hrozí zaměstnavateli pokuta až deset milionů korun a zaměstnanci sto tisíc korun.

Pokud zaměstnanec vykonává svoji hlavní práci na černo neodvádí za něj nikdo ani zdravotní a sociální pojištění. V případě zdravotního pojištění si ho bude muset platit sám. Pokud si ho sám nezaplatí, vznikne mu u zdravotní pojišťovny dluh a hrozí mu exekuce. Pokud jde o sociální pojištění, tak se zaměstnanci odpracovaná doba nezapočítává do doby potřebné pro získání starobního důchodu a v případě nemoci se také zaměstnanec ocitá úplně bez prostředků.

Kromě pokuty bude muset v případě práce na černo zaměstnanec doplatit daně, zdravotní i sociální pojištění. Ročně odhalený počet zaměstnanců pracujících na černo se v České republice blíží jednomu tisíci.

Kromě nutnosti uzavřít při výkonu brigády pracovní smlouvu jsou zde omezení pro výkon práce osob mladších osmnácti let. Ti nesmí pracovat více než osm hodin denně a čtyřicet hodin týdně. Také nesmějí nakládat s hotovostí, takže práce na pokladně obchodu jim je zapovězena. Zakázáno jim je rovněž pracovat v noci mezi dvacátou druhou a šestou hodinou ranní.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Legislativní změny v penzijním spoření

Co přináší legislativní změny všem, kteří mají potřebu si připravit investice na stáří? Jak moc se změní státní příspěvky do penzijních fondů? Využíváte tohoto...

Legislativní změny ve stavebním spoření

Jak moc ovlivní legislativní změny přístup klientů k top oblíbenému spořicímu produktu se státní podporou? Jaký dopad má úsporný vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí...

Platba pomocí telefonního čísla

V České republice začala fungovat služba, která umožňuje přijímat i posílat peníze bez znalosti čísla bankovního účtu. Nově k tomu postačí pouze telefonní číslo. Služba se...