2. seminář pro koordinátory základních škol v rámci projektu Zodpovědně s penězi

2. část semináře, který byl rozdělen kvůli stávce v dopravě