Téma: starobní důchod

Informativní výpočet starobního důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení zřídila občanům online možnost si pomocí Informativní důchodové aplikace IDA zjistit odhad výše...

Starobní důchod

V českém důchodovém systému existují čtyři druhy důchodů. Kromě invalidního, vdovského či vdoveckého, také sirotčí a především starobní. Každý...

Výpočet důchodového věku

Důchodová kalkulačka vám spočítá, v jakém věku a za jak dlouho budete moct odejít do starobního důchodu...