Cíl: Žáci zjistí výši nákladů na vodu v rámci rozpočtu domácnosti. Časová náročnost: 45 minut Typ činnosti: diskusní aktivita, čtení …