Půjčky, úvěr

Úvěr, půjčka – věřitel poskytuje na určitou dobu dlužníkovi zboží nebo peníze. Půjčka musí být na základě dohody vrácena. Odměnou věřiteli je úrok.

Dlužník – osoba, která si peníze na určitou dobu půjčuje a zavazuje se, že je ve stanové době vrátí i s úrokem.

Věřitel – osoba, která peníze půjčuje, na stanovenou dobu za určitý úrok.

Ručitel – osoba, která se zavazuje věřiteli, převzít závazky dlužníka v případě, že nebude moci splácet svůj dluh.

Úvěr – poskytnutí půjčky na stanovenou dobu s předem určeným úrokem.

Podle délky splatnosti rozlišujeme úvěry:

  • krátkodobé (splatné do jednoho roku)
  • střednědobé (splatné do 4 – 5 let)
  • dlouhodobé (splatné nad 5 let, např.hypotéka)

Zajištění úvěru:

  • ručení jiné osoby, která má dostatečné příjmy, aby úvěr splácela za nás
  • směnka
  • termínovaný vklad
  • majetek movitý nebo nemovitý (auto, pozemek, dům, byt, chalupa apod.)
  • pojištění
  • jiné (např. cenné papíry)

Úrok – peněžní částka, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí úvěru.  Stanovuje se obvykle jako úroková sazba. Je to vlastně cena zapůjčených peněz.

Úroková sazba – procento z poskytnuté peněžní částky za určité období (např. 3% ze zapůjčené částky za rok). Bývá rozdílná podle doby splatnosti úvěru. U dlouhodobého úvěru bývá vyšší. Věřitel si do ceny peněz započítává větší riziko nesplacení půjčky.

Výše úroku – závisí na velikosti úvěru, době jeho splatnosti a úrokové míře.

Směnka – je doklad o poskytnutém úvěru. Dlužník tak potvrzuje věřiteli, že přijal úvěr v určité výši, a že jej vrátí ve stanoveném termínu, s předem stanoveným úrokem. Doba splatnosti směnky je zpravidla do jednoho roku – jedná se obvykle o krátkodobý cenný papír, který je možno dále prodat – je to obchodovatelný cenný papír.

Záruka – závazek třetí osoby zaplatit za dlužníka v případě, že není schopen ve lhůtě splatnosti uhradit své závazky vůči věřiteli.