Slovník pojmů

Slovník je členěn podle tématických okruhů (je identický se slovníkem v Knize RP).

Těmito okruhy jsou:

  • Půjčky (Dovolená)
  • Mzda (Hospodaření domácnosti)
  • Domácnost a rozpočet (Hosp. domácnosti)
  • Pojištění (Hosp. domácnosti)
  • Bydlení (Nové bydlení)
  • Nákupy (Výhodné nakupování)
  • Dluhy a úspory ( Zodpovědné zadlužování)
  • Rejstřík pojmů (O projektu Zodpovědně s penězi)

(v závorce za názvem oblasti je uveden název sešitu z Knihy, ve kterém je slovník k nalezení)