Pojištění

Pojištění je finančním produktem, který zajišťuje klienta před možným rizikem.

  1. Povinné ručení – pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít každý vlastník vozidla. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Způsobíme-li svým vozem škodu někomu jinému, uhradí ji za nás pojišťovna. U závažnějších nehod mohou přitom škody dosahovat milionových částek. Většina pojišťoven u nás nabízí kombinaci povinného ručení a havarijního pojištění.
  2. Havarijní pojištění – zajišťuje náhradu škod na vlastním automobilu, ke kterým došlo vlivem živlů (vichřice, povodeň) nebo v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je vždy dobré zvážit.
  3. Cestovní pojištění – pojištění, které nás při cestě do zahraničí zabezpečí pro případ onemocnění, úrazu, ztráty, zničení či poškození zavazadel, způsobení škody třetí osobě či osobám na majetku či na zdraví (pojištění odpovědnosti), zpoždění zavazadel, zpoždění letu, únosu letadla
  4. Úrazové pojištění – můžeme se pojistit proti různým rizikům, která lze i libovolně zkombinovat (pojištění na dobu nezbytného léčení úrazu, na případ trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem, pojištění vysoce rizikových činností spojených se sportem nebo zaměstnáním.
  5. Pojištění odpovědnosti – pojištění, ze kterého můžeme hradit škodu, kterou jsme způsobili někomu jinému. Existuje několik typů tohoto pojištění, např. pojištění za škodu způsobenou domácím zvířetem, soukromým plavidlem, provozováním myslivosti nebo při výkonu povolání.
  6. Pojištění majetku – slouží ke snížení finanční škody v případě pojistné události. Lze pojistit riziko živelné pohromy (výbuch plynu, požár, vichřice, záplavy), krádeže věcí vloupáním, riziko vody nebo topného média vytékajícího z poškozeného potrubí, apod.
  7. Pojištění právní ochrany – pojištění pro případ právní ochrany v nepříjemných životních situacích (pracovněprávní, vlastnické, nájemní spory nebo sousedských spory, úrazy apod.).
  8. Pojištění finančních produktů a platebních karet – pojištění proti neschopnosti splácet úvěr a proti ztrátě, zcizení či zneužití platebních karet
  9. Životní pojištění – pojištění zabezpečující pojištěnce i jeho rodinu pro případ krizové životní situace. Často je vyžadováno v případě žádosti o úvěr (stavební spoření nebo hypotéka). Rozeznáváme různé druhy životního pojištění – kapitálové, investiční apod.

Penzijní připojištění – podobně jako životní pojištění je určitou formou investice. Jedná se o státem podporovaný finanční produkt s pravidelným státním příspěvkem. Spořit lze na penzi starobní (60 měsíců), výsluhovou (180 měsíců), invalidní (36 měsíců), pozůstalostní (36 měsíců).