Mzda, plat

Mzda, plat

Mzda, plat je odměna za práci. Do základní mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek. Odměňování se řídí zákonnými předpisy nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Minimální mzda

Vládou stanovená nejmenší možná výše mzdy, popřípadě podmínky pro určení minimální mzdy. Zaměstnavatelé jsou povinni ji respektovat. Její výše je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jde vlastně o „stupnici minimálních mezd“.

Výše minimální mzdy

Od 1. 7. 2006 platí nové minimální mzdové tarify. Minimální mzda je 7 955 Kč/měsíčně pro pracovní dobu 40 hodin týdně, respektive 48,10 Kč/hod. Nižší částky jsou stanoveny pro nástupní mzdu zaměstnanců ve věku 18 až 21 let a dále pro mladistvé a invalidní osoby.

Hrubá a čistá mzda

Hrubá mzda je celková částka odměny, z níž se odečítají tzv. „srážky ze mzdy“ (zdravotní a sociální pojištění, daň ze mzdy). Čistá mzda je částka, která je zaměstnanci skutečně vyplacena.

Srážky ze mzdy

Zdravotní a sociální pojištění se odvádí ve výši 12,5 % hrubé mzdy. Daň z příjmu je určena tabulkou – příjmovým pásmem. Celkově je třeba počítat se srážkami v průměrné výši 32 %.

Reálná a nominální mzda

Peněžní částka, kterou zaměstnanec skutečně dostane, je mzda nominální. To, co si za ni může koupit (objem statků a služeb), to je mzda reálná. Naše reálná mzda tedy může klesat (stoupat), i když máme stále stejnou mzdu nominální.