Domácnost a rozpočet

Domácnost

Domácnost je samostatně ekonomicky hospodařící jednotka, a to jediný člověk nebo skupina, např. celá rodina. Členové domácnosti pracují, aby získali prostředky na uspokojení svých potřeb. Těm, kteří pracovat nemohou (děti, důchodci, nemocní, nezaměstnaní, ženy na rodičovské dovolené apod.) vyplácí stát sociální dávky, důchody, nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti,….

Majetek domácnosti

Majetek domácnosti je vše, co domácnost vlastní, s čím disponuje. Rozlišujeme majetek:

 • Hmotný nemovitý (pozemek, stavební parcela, zahrada, chata, garáž, dům, byt, chalupa)
 • Hmotný movitý (auto, starožitnosti, koberce, nábytek, hudební nástroje, staré mince, obrazy, počítač, fotoaparát, mobil, kamera, lednice, mrazák,…)
 • Nehmotný (projektová dokumentace, scénář filmu, patentovaný vynález, autorská práva,…).

Výdaje domácnosti tvoří především

 • stravování (potraviny, nápoje, veřejné stravování, návštěvy restaurací)
 • bydlení (nájem, bytové zařízení, údržba a oprava bytu nebo domu, elektřina, plyn, voda
 • oblečení (oděvy, obuv)
 • doprava (veřejná doprava, provoz a údržba auta)
 • pravidelné služby (telefonní, internetové, televizní a rozhlasové poplatky)
 • kultura (knihy, časopisy, kino, divadlo, hudební nástroje, hudební záznamy)
 • vzdělávání (učební potřeby, kurzy, odborná literatura)
 • osobní zájmy a koníčky (sport, sběratelství, tanec, cestování)
 • oprava a údržba zahrady, chalupy, chaty
 • péče o zdraví (léky, poplatky ve zdravotnictví, ozdravné programy, posilovna)
 • hygiena a péče o vzhled (služby kadeřníka, kosmetika)
 • spotřební elektronika (spotřebiče, elektronika, multimediální technika)
 • auto a jeho provoz (údržba, benzin, pojištění)
 • rekreace, dovolená (zájezdy, lázně, dětské tábory)

Příjmy domácnosti mohou tvořit mzdy, dávky důchodového a nemocenského pojištění, sociální dávky, výživné, zisky z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti, z prodeje nemovitostí, z pronájmu domu (bytu, nebytových prostor), půjčky, úroky, výhry, výnosy z vkladů.

Rozpočet domácnosti je finanční plán (bilance předpokládaných příjmů a výdajů) domácnosti na určité období. Může být vyrovnaný (příjmy se rovnají výdajům), přebytkový (příjmy převyšují výdaje) nebo schodkový (výdaje převyšují příjmy).