Semináře pro pedagogy MŠ

Program Zodpovědně s penězi pro mateřské školy vychází z mezinárodního programu Aflatoun (www.aflatoun.org). Materiály pro naše semináře jsou z tohoto programu, ale byly upraveny týmem pedagogů, kteří učí na mateřských školách v České republice.

Cílem tohoto programu je pomoci dětem předškolního věku uvědomit si, že skrze vzdělávání je možné zlepšit svět. V posledních letech má v tomto ohledu zvláštní význam především finanční vzdělávání. Přestože žijeme v rychle se měnící globální ekonomice, tak finanční gramotnost u dospělých i mladých lidí po celém světě je na velmi nízké úrovni a školám a učitelům chybí nástroje k řešení tohoto problému. Na vrcholu nedostatku znalostí o finančních záležitostech jsou sociální, ekologické a ekonomicky neudržitelné vzorce spotřeby, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni.

Aflatoun tyto problémy řeší a poskytuje vyvážený sociální a finanční vzdělávací učební plán, díky kterému děti dokáží lépe překonat dané problémy.

Vzdělávací program je určený dětem předškolního věku tj. 3-6 let, poskytuje základy sociálního a finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství.

 

Základní koncept

Sociální a ekonomické povědomí dítěte je ukotveno v pěti základních prvcích programu:

  1. Vlastní porozumění a průzkum – děti jsou vyzývány k většímu sebepoznávání a vyššímu sebevědomí.
  2. Práva a povinnosti – program se ztotožňuje s principy Úmluvy OSN o právech dítěte (1990).
  3. Úspory a výdaje – děti se učí vážit si a chránit hmotné i nehmotné zdroje.
  4. Plánování a rozpočet – děti zjišťují, že se i jejich sny mohou splnit.
  5. Sociální a finanční podniky – děti jsou vyzývány k proaktivním činnostem v rámci své lokální komunity.

Anotace jednotlivých kapitol

Kapitola 1

Ty, já a Aflatoun: Rozvoj pozitivního přístupu k životu a osobnosti

Vzhledem k tomu, že program je určen dětem ve věku od 3 do 6 let je zvláštní důraz kladen na pojetí sebe sama, pochopení svého těla a to jak funguje, seznámení se s různými druhy emocí a jak se interpretují a vyjadřují.

Kapitola 2

Já a moje rodina: Pečujeme o ty, které máme rádi

Tato kapitola se týká vztahů v rodině. Dítě rozpoznává různé stavby rodiny, jména jejích členů, důležité role, které jednotliví členové mají, atp.
V této části se děti též seznámí s konceptem práce a otázkou důležitosti práce. Seznámí se s povoláním členů rodiny.

Kapitola 3

Já a mojí přátelé: Pomáháme ostatním

Důraz této kapitoly je kladen na přátelství. Co nám přátelé dávají a co my jim. Co máme s přáteli společného, co nás s nimi spojuje a jak propojujeme naše nadání a zájmy.

Kapitola 4

Já a moje okolí: Bydlíme spolu a pracujeme

Tato kapitola rozšiřuje povědomí dítěte o širším okolí, kde žije. Soustřeďuje se na bezprostřední okolí dítěte a to co kolem sebe vidí. Pomáhá dítěti pochopit koncept sousedství a lokální komunity a seznámí jej se základy prvotních vztahů nákupu a prodeje.

Kapitola 5

Já a moje peníze: Utrácíme, šetříme a dělíme se

V této kapitole se dítě seznámí s konceptem sociálního a finančního vzdělávání. Co jsou to peníze? Jakou mají hodnotu? Co znamená utrácet, šetřit a podělit se? Děti si připraví svůj vlastní malý podnik (firmu), kterou získají první finanční prostředky. Tento modul zahrnuje alternativní jednodenní aktivitu, kterou učitelé s dětmi mohou, ale nemusí uskutečnit.