Kalendář akcí

V rámci projektů Zodpovědně s penězi v Pardubickém kraji jsme vytvořili nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogy se zaměřením na výuku finanční gramotnosti. Pedagogové získají na seminářích metodický a odborný základ pro výuku finanční gramotnosti. Pro učitele a školy v Pardubickém kraji nabízíme tyto akreditované semináře:

Název akreditace Jednací číslo
Rozumíme penězům – Investice a spoření 18 301/2011-25-339
Zodpovědně s penězi – Smlouvy 18 301/2011-25-339
Zodpovědně s penězi – ICT jako podpůrný nástroj finančního vzdělávání 27 988/2011-25-548
Zodpovědně s penězi – výukové metody a strategie I. 38 853/2011-25
Zodpovědně s penězi – výukové metody a strategie II. 38 853/2011-25
Jak propojit výuku finanční gramotnosti s dalšími vyučovacími předměty na 1. stupni základní školy 38 853/2011-25