Zodpovědně s penězi v Pardubickém kraji

[sc name=”video-pardubicky”]

Projekt Zodpovědně s penězi v Pardubickém kraji byl schválen Pardubickým krajem v rámci OPVK – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt je realizován od ledna 2010 do března 2012.

Jeho cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ další vzdělávání v oblasti finančního vzdělávání jako nové tématické oblasti ŠVP a rozšířit vzdělávací nabídku v Pardubickém kraji.

Projekt Rozumíme penězům v Pardubickém kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce).