Kontakty

Zodpovědně s penězi v Libereckém kraji

realizátor projektu:
Aisis, o. s.
Floriánské nám. 103
272 01 KLADNO
tel./fax: 312 245 818

Manažerka projektu: Stanislava Křížová
1. odborná garantka: Jitka Kašová
Koordinátor projektu: Jarmil Burle